# نقد_معماری

نقد معماری - بازماندگان متروکه - Obsolete Survivors

نقد معماری - 11 بازمـاندگان مـتروکه Critic of Architecture - 11Obsolete Survivors چندی پیش در بخش "معماری معاصر ایران" به معرفی "ساختمان اداری جیپ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 32 بازدید

نقد معماری - 8 - دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک

نقد معماری - 8 دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک  Critic of Architecture - 8Daneshmir,Eftekharzadeh;Dialogue With the Common Language      چندی پیش ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 452 بازدید