# الگوهای_معماری_ایرانی

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی کریاس

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی کریاس Read TogetherIranian Architecture Patterns نوع دیگر فضاهای سرپوشیده، پیشخوان و پیش‌ورودی اتاق‌ها و تالارهاست. نام این ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 169 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی حوضخانه

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی حوضخانه Read TogetherIranian Architecture Patterns در نمونه‌هایی از خانه‌های ایرانی، دستگاه سرپوشیده گاه از طریق استقرار یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 411 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی دستگاه سرپوشیده

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی دستگاه سرپوشیده Read TogetherIranian Architecture Patterns در برخی از خانه‌های ایرانی، گاه یک جبهه از خانه به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 83 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی ایوان

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی ایوان Read TogetherIranian Architecture Patterns معروف‌ترین فضای سرپوشیده، ایوان نام دارد. ایوان فضایی است که با ایجاد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 169 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی ورودی و سردر

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی ورودی و سردر  Read TogetherIranian Architecture Patterns سردر ورودی خانه­های تاریخی، یک فضای اتصالی – انتقالی هستند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 97 بازدید