گردشگری 3 - معماری جدید و قدیم تهران - نمای جداره خیابان لاله زار

گردشگری - ٣

معماری قدیم و جدید تهران - لاله زار

Tourism - 3
Old & New Architecture of Tehran

 

     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
 
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
 
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
 
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
 
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  
     معماری قدیم و جدید تهران - نمای جداره خیابان لاله زار
  

آرش پوراسماعیل

/ 1 نظر / 38 بازدید
زهرا رستمی

سلام جناب مهندس پور اسماعیل خسته نباشید از قدیمی ها در مورد خیابان لاله زار زیادشنیده ام این خیابان علاوه براین که جز قدیمی ترین خیابانهای تهران است خیابانی که اولین سالنهای نمایش فیلم در آن شکل گرفت روزی یکی از محل های گردش وتفریح برای مردم تهران بوده از سینماها ..سالنهای نمایش...خیلی ها خاطرات زیادی دارند ولی متاسفانه امروز محل تولیدیها ی مختلف..سینماها و سالنهای تعطیل و متروکه شده است و همانطور که در تصاویر شما مشخص است ...به هر حال این خیابان هم جز هزار تاسف و و هزار اتفاق ناگوار و ناخوشایند شهر تهران است.