پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 38  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 38 طراحی معماری 4دانشجو: مریم خوشحالگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 390 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی حوضخانه

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی حوضخانه Read TogetherIranian Architecture Patterns در نمونه‌هایی از خانه‌های ایرانی، دستگاه سرپوشیده گاه از طریق استقرار یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 383 بازدید

اسکیس های مهندس سیدهادی میرمیران

طراحی معماری ـ 12 اسکیس‌های معماری - اسکیس‌های مهندس سیدهادی میرمیران Architectural Design - 12Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches         _________________________:: منبع: مهندسین مشاور نقش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 152 بازدید

مسجد الغدیر تهران

معماری معاصر ایران ـ 4  مسجد الغدیر تهران Contemporary Architecture of Iran – 4Alghadir Mosque - Tehran کارفرما: هیئت امنای مسجد الغدیرمشاور طراحی بنا: جهانگیر مظلومبهره بردار: ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 680 بازدید
دی 92
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
6 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
7 پست
موزه_پرم
1 پست