نخستین کنگره بین المللی معماری در ایران

بازخوانی تاریخ - ۴

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران
اصفهان - شهریور 1349

History Restatement - 4
First International Congress of Architecture in Iran
Isfahan - Sep 1970

معمار: مارتانیکو لسکو
موضوع سخنرانی: سنت و معماری داخلی امروز

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - مارتانیکو لسکو - سنت و معماری داخلی امروز

معمار: مینو مستری
موضوع سخنرانی:
ترکیب معماری قدیم ایرانی با تکنولوژی ساختمانی نوین
 

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - مینو مستری - ترکیب معماری قدیم ایرانی با تکنولوژی ساختمانی نوین

معمار: اسکانیو دامیان
موضوع سخنرانی: سنت و معماری معاصر

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - اسکانیو دامیان - سنت و معماری معاصر

معمار: فیلیپ ویل
موضوع سخنرانی: بسوی یک معماری نوین در ایران

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - فیلیپ ویل - بسوی یک معماری نوین در ایران

معمار: میکائیل حسین اف
موضوع سخنرانی: استفاده از معماری قدیم در معماری معاصر

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - میکائیل حسین اف - استفاده از معماری قدیم در معماری معاصر

معمار: باک مینستر فولر
موضوع سخنرانی: تکنولوژی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - باک مینستر فولر - تکنولوژی

معمار: ژرژ کندیلیس
موضوع سخنرانی: تحصیلات و شغل؛ سنت معماری و تکنولوژی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - ژرژ کندیلیس - تحصیلات و شغل

معمار: اتلو زاوارونی
موضوع سخنرانی: تکنولوژی امروز و معماری قدیم

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - اتلو زاوارونی - تکنولوژی امروز و معماری قدیم

معمار: عبدالله کوران
موضوع سخنرانی: تکنولوژی و معماری سنتی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - عبدالله کوران - تکنولوژی و معماری سنتی

معمار: پلانکو سولر
موضوع سخنرانی: تلفیق تکنولوژی جدید ساختمانی با معماری سنتی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - پلانکو سولر - تلفیق تکنولوژی جدید ساختمانی و معماری سنتی

معمار: لوئی کان
موضوع سخنرانی: شغل و تربیت

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - لوئی کان - شغل و تربیت

معمار: یوشی نوبو آشی هارا
موضوع سخنرانی: تلفیق تکنولوژی مدرن با معماری سنتی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - یوشی نوبو آشی هارا - تلفیق تکنولوژی مدرن با معماری سنتی

معمار: لودویکو کوارونی
موضوع سخنرانی: به سوی شیوه ایرانی معماری جهانی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - لودویکو کوارونی - به سوی شیوه ایرانی معماری جهانی

معمار: جیری موراویک
موضوع سخنرانی: احیاء مراکز شهری و ابنیه تاریخی چکسلواکی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - جیری موراویک - احیاء مراکز شهری و ابنیه تاریخی چکسلواکی

معمار: اسوالد اونگرس
موضوع سخنرانی: نحوه تربیت معماران

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - اسوالد اونگرس - نحوه تربیت معماران

معمار: پل رودلف
موضوع سخنرانی: گرایش به معماری منطقه ای

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - پل رودلف - گرایش به معماری منطقه ای

منبع: مجله هنر و معماری. شماره ۶ -۷. تیر - آذر 13۴۹.

مطلب قبل: بازخوانی تاریخ - 3

 آرش پوراسماعیل

/ 3 نظر / 235 بازدید
parsdargah

مدير محترم وبلاگ با سلام، احتراماً با توجه به اينكه وبلاگ شما بر اساس کيفيت و تعداد مطالب تخصصي، جزو پايگاه هاي برتر اطلاع رساني حوزه معماری ارزيابي شده، يك ايميل براي توضيح نحوه همكاري بيشتر با شما برايتان ارسال شد با توجه به احتمال عدم دريافت آن ، مي توانيد متن نامه ها را در آدرس هاي: و http://parsdargah.team.googlepages.com/name-site-weblog-zaminshenasi-87-7-1.gif http://parsdargah.team.googlepages.com/moarefieparsdargah-87-7-1.gif و http://parsdargah.team.googlepages.com/name-moarefibanner-87-7-1.gif مشاهده نماييد. با احترام هيات امناي مجموعه سايت هاي علمي پارس درگاه

MEHDI ARIYAN

mamnooonam dooostane man az webloge besyar por mohtavatooon hamishe ba omid bashid va salamat