پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 38  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 38 طراحی معماری 4دانشجو: مریم خوشحالگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 392 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی حوضخانه

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی حوضخانه Read TogetherIranian Architecture Patterns در نمونه‌هایی از خانه‌های ایرانی، دستگاه سرپوشیده گاه از طریق استقرار یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 383 بازدید

اسکیس های مهندس سیدهادی میرمیران

طراحی معماری ـ 12 اسکیس‌های معماری - اسکیس‌های مهندس سیدهادی میرمیران Architectural Design - 12Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches         _________________________:: منبع: مهندسین مشاور نقش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 152 بازدید

مسجد الغدیر تهران

معماری معاصر ایران ـ 4  مسجد الغدیر تهران Contemporary Architecture of Iran – 4Alghadir Mosque - Tehran کارفرما: هیئت امنای مسجد الغدیرمشاور طراحی بنا: جهانگیر مظلومبهره بردار: ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 685 بازدید