پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 37  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 37 طراحی معماری 4دانشجو: فاطمه اسلامیگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 348 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی دستگاه سرپوشیده

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی دستگاه سرپوشیده Read TogetherIranian Architecture Patterns در برخی از خانه‌های ایرانی، گاه یک جبهه از خانه به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 69 بازدید