پست های ارسال شده در مهر سال 1390

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 33  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 33 طراحی معماری 3دانشجو: فرزاد صدیقیگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 65 بازدید

وقتی آبدارچی، رئیس می‌شود!

یادداشت نویسنده وقتی آبدارچی، رئیس می‌شود! کارکنان اداره تصمیم می‌گیرند به پاس قدردانی از زحمات چندین ساله مش‌حسن، آبدارچی اداره، روزی را ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 16 بازدید