پست های ارسال شده در مهر سال 1390

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 33  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 33 طراحی معماری 3دانشجو: فرزاد صدیقیگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 274 بازدید

وقتی آبدارچی، رئیس می‌شود!

یادداشت نویسنده وقتی آبدارچی، رئیس می‌شود! کارکنان اداره تصمیم می‌گیرند به پاس قدردانی از زحمات چندین ساله مش‌حسن، آبدارچی اداره، روزی را ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 79 بازدید