پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 32  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 32 طراحی معماری 3دانشجو: فرزاد عیسی زادهگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 862 بازدید

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی ورودی و سردر

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی ورودی و سردر  Read TogetherIranian Architecture Patterns سردر ورودی خانه­های تاریخی، یک فضای اتصالی – انتقالی هستند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 88 بازدید

معماری معاصر ایران – تئاتر شهر تهران - The City Theater – Tehran

معماری معاصر ایران – 2 تئـاتـر شهر تهران  Contemporary Architecture of Iran – 2The City Theater – Tehran کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 740 بازدید