پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری -  31 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٩٠-8٩ Architecture Faculty - 31Introduction ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 224 بازدید

یک گروه ایرانی در میان برندگان مسابقه بین‌المللی موزه هنر تایوان

مسابقات معماری یک گروه ایرانی در میان برندگان مسابقه بین‌المللی موزه هنر تایوان Architectural CompetitionsAn Iranian Group wins One of Awards of International Competition for ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 42 بازدید

بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب: الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی بام

بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی بام Reflect of Readers Comments to NoteIranian Architecture Patterns محبوبه جبارنژاد: به نظرم در ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 40 بازدید

سولاریس تارکوفسکی - Solaris - Tarkovsky

خارج از معماری سولاریس تارکوفسکی  Outside The ArchitectureSolaris - Tarkovsky فیلم "سولاریس" تارکوفسکی، داستانی عاشقانه است که بر اساس نوولی با تم علمی/تخیلی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 82 بازدید