پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری -  ٢9 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٩٠-8٩ Architecture Faculty - 29Introduction ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 279 بازدید

لوکوریوزیه - شاهکاری شاعرانه از نور و طبیعت - Le Corbusier

 بازخوانی تاریخ - ١5 لوکوریوزیه - شاهکاری شاعرانه از نور و طبیعتبخش سوم History Restatement - 15Le Corbusier - Third Part شماره 14 مجله "هنر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 30 بازدید

پانزدهمین کارگاه پیشرفته معماری تهران با حضور یان اولاف ینسن

اخبار معماری پانزدهمین کارگاه پیشرفته معماری تهرانبا حضور "یان اولاف ینسن" "عرفان نظام"، دانشجوی کارشناسی معماری و از مخاطبان "فضای رویداد" است. ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 21 بازدید

نقد معماری - بازماندگان متروکه - Obsolete Survivors

نقد معماری - 11 بازمـاندگان مـتروکه Critic of Architecture - 11Obsolete Survivors چندی پیش در بخش "معماری معاصر ایران" به معرفی "ساختمان اداری جیپ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 28 بازدید