پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

 دانشکده معماری -  ٢٨ مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٩٠-8٩ Architecture Faculty - 28Introduction ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 138 بازدید

الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی مهتابی - Iranian Architecture Patterns

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی مهتابی Read TogetherIranian Architecture Patterns نوعی از فضای باز که از نقطه نظر ارتفاع از حیاط و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 498 بازدید

ایده و کانسپت - یک خانه کودک با کانسپت معمارانه - Wilde Plek - NL Architects

طراحی معماری - ٨ ایده و کانسپت - یک خانه کودک با کانسپت معمارانه Architectural Design - 8Wilde Plek - NL Architects Project: Wilde PlekLocation: Delft, NetherlandsClient: ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 447 بازدید

معماری معاصر ایران - ساختمان اداری جیپ تهران - Jeep Office Building - Tehran

معماری معاصر ایران - 1 ساختمان اداری جیپ تهران Contemporary Architecture of Iran - 1Jeep Office Building - Tehran یکی از پرکارترین مهندسان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 528 بازدید