پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

بیان معماری ١ - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری - ٢6 بیان معماری ١ دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی 90-89 Architecture Faculty - 26Architectural Expression 1Islamic Azad University of Heris - Fall 2010 R ابراهیم ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 137 بازدید

طراحی معماری - 6 - اسکیس های معماری - اسکیس های علی صالحی پور

طراحی معماری - 6  اسکیس‌های معماری - اسکیس‌های علی صالحی پوربخش اول Architectural Design - 6Architectural SketchesAli Salehipour Sketches - First Part           ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 1097 بازدید