پست های ارسال شده در دی سال 1389

بیان معماری ١ - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری -  ٢5 بیان معماری ١ دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 25Architectural Expression 1Islamic Azad University of Heris - Spring 2010 R الهام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 137 بازدید

الگوهای معماری ایرانی - الگوی صفه - ranian Architecture Patterns

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی - الگوی صفه Read TogetherIranian Architecture Patterns برای رسیدن به صفه یا بهارخواب، باید چند پله از حیاط ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 337 بازدید

نگاهی دوباره به برج‌العرب، در حاشیه پخش یک مستند معماری در دانشگاه آزاد هریس

در حاشیه معماری نگاهیدوبارهبهبرج‌العرب،در حاشیهپخشیکمستندمعماری On The Border of ArchitectureA New Glance at Burj Al Arab 6 دی 1389، در ادامه سلسله جلسات نمایش ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 31 بازدید

سالگرد فضای رویداد - آغاز پنجمین سال فعالیت فضای رویداد

سالگرد فضای رویداد آغاز پنجمین سال فعالیت فضای رویداد iAnniversary Of Event Spacei4th Birthday Of Eventspace      با سپاس از تمام دوستان عزیزی که ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 19 بازدید