پست های ارسال شده در آدر سال 1389

سالگرد فضای رویداد - آغاز پنجمین سال فعالیت فضای رویداد

سالگرد فضای رویداد آغاز پنجمین سال فعالیت فضای رویداد iAnniversary Of Event Spacei4th Birthday Of Eventspace      با سپاس از تمام دوستان عزیزی که ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 19 بازدید

طرح معماری ١ - طراحی یک خانه فرهنگ - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری -  ٢4 طرح معماری ١ - طراحی یک خانه فرهنگدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 24Architectural Design 1Islamic ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 609 بازدید

الگوهای معماری ایرانی - الگوی حیاط - Iranian Architecture Patterns - Courtyard

باهم بخوانیم الگوهای معماری ایرانی - الگوی حیاط Read TogetherIranian Architecture Patterns - Courtyard Pattern حیاط اتاقی است بدون سقف با بدنه‌های مشخص، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 132 بازدید

یک روایت خواندنی از لیبسکیند - An Interesting Story From Libeskind

یادداشت یک روایت خواندنی از لیبسکیند NoteAn Interesting Story From Libeskind یک طرح اولیه برای معماری می­تواند با ایده­ای در ذهن معمار شکل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 50 بازدید

کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

در حاشیه معماری کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهراندوشنبه 4 الی جمعه 15 مرداد 1389 In Border of ArchitectureAA Visiting School In ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 84 بازدید