پست های ارسال شده در مهر سال 1389

طرح معماری ١ - دانشگاه آزاد اسلامی هریس - طراحی یک خانه فرهنگ

دانشکده معماری -  ٢2 طرح معماری ١ - طراحی یک خانه فرهنگدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 22Architectural Design 1Islamic ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 364 بازدید

پروژه­های معماری - نمایشگاه ها - 2 - غرفه سینمای خانگی - Architectural Projects

پروژه­های معماری - نمایشگاه ها - 2 غرفه سینمای خانگی Architectural Projects - Exhibitions - 2Sonance Exhibit, Cedia ExpoDenver, CO, USA / 2006 The brand Sonance ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 79 بازدید

گفتار معماری - 5 - فرصت­ فضاهای نمایشگاهی - Opportunity of Exhibition Spaces

گفتار معماری - 5 فرصت­ فضاهای نمایشگاهی  Speech of Architecture - 5Opportunity of Exhibition Spaces در کشورهای توسعه یافته، همه ساله صدها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 44 بازدید

خارج از معماری - جهان از پیش تعیین شده نیست! - Universe Is not Predefined

خارج از معماری جهان از پیش تعیین شده نیست!  Outside the ArchitectureUniverse Is not Predefined! آیا آگاهی می­تواند از حفره سیاه عبور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

بازخوانی تاریخ - ١1 - آتلیه فریدون داورپناه - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

بازخوانی تاریخ - ١1 آتلیه فریدون داورپناه - دانشگاه ملی ایران - سال 1348طرحی برای یک محله مسکونی History Restatement - 11Feridon Davarpanah Studio-National University of ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 98 بازدید