پست های ارسال شده در تیر سال 1389

مقدمات طراحی معماری 2 - دانشگاه آزاد اسلامی هریس - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  19 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 19Introduction ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 67 بازدید

موزه آبگینه و سفالینه های ایران - The museum of Iranian Terracotta and Glassware

گردشگری - ١٠ موزه آبگینه و سفالینه­های ایران Tourism - 10The museum of Iranian Terracotta and Glassware ساختمان موزه آبگینه و سفالینه­های ایران ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 182 بازدید

خارج از معماری - آگاهی، جهان فیزیکی را دگرگون می‎ ‎‏کند

خارج از معماری آگاهی، جهان فیزیکی را دگرگون می­کند  Outside the ArchitectureKnowledge Transform the Physical World رویه شکل گیری یک چیز قبل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 39 بازدید

باهم بخوانیم - نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانی

باهم بخوانیم نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانیبرگرفته از معماری میرمیران Read TogetherContinuity Theory of Persian ArchitectureFrom Mirmiran Architecture ارزش گذاری فضایی برای اینکه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 222 بازدید