پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

دانشکده معماری - 18 - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  18 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 18Introduction ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 150 بازدید

در حاشیه معماری - ناگفته­ هایی از کامران دیبا - بخش اول

دیالوگ معماری ناگفته­هایی از کامران دیبا - بخش اول       Architecture DialogueUnsaid From Kamran Diba - The First Part کامران دیبا، معمار، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 41 بازدید

باهم بخوانیم-نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانی-برگرفته از معماری میرمیران

باهم بخوانیم نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانیبرگرفته از معماری میرمیران Read TogetherContinuity Theory of Persian ArchitectureFrom Mirmiran Architecture اصول، مبانی و الگوهای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید