پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

دانشکده معماری - 17 - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  17 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 17Introduction ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 223 بازدید

بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب " معماری و روانشناسی ورزش"

بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب " معماری و روانشناسی ورزش"      بهرام هوشیار یوسفی: با این حساب هیچ تیمی از هیچ کشور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید

درگذشت یک دوست و هم‌دانشکده‌ای عزیز - محمدتقی صفری

درگذشت یک دوست و هم‌دانشکده‌ای عزیز    با نهایت تاسف و تاثر، محمدتقی صفری، دوست و هم‌دانشکده‌ای عزیزمان، دیروز در یک ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 67 بازدید

اخبار معماری - زاها حدید در فهرست اندیشمندان تاثیرگذار جهان

اخبار معماری زاها حدید در فهرست اندیشمندان تاثیرگذار جهان      Architecture NewsZaha Hadid In The List Of Influential World Thinkers  هفته نامۀ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 48 بازدید