پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

دانشکده معماری - 16 - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  1۶ مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 16Introduction ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 369 بازدید

نامه­های رسیده - نامه مدیرمسئول فصلنامه معماری و ساختمان

نامه­های رسیده نامه مدیرمسئول فصلنامه معماری و ساختماندر ارتباط با مطلب "دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک"                                                     با سلام و ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 44 بازدید

باهم بخوانیم - نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانی - برگرفته از معماری میرمیران

باهم بخوانیم نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانیبرگرفته از معماری میرمیران Read TogetherContinuity Theory of Persian ArchitectureFrom Mirmiran Architecture راه حل بحران: معماری ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 33 بازدید