پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

دانشکده معماری - 1۵ - نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

دانشکده معماری -  1۵ نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس   Architecture Faculty - 15Architecture Exhibition of Heris Azad University Students                ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 72 بازدید

باهم بخوانیم ‏- نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانی - برگرفته از معماری میرمیران

باهم بخوانیم نظریه استمرار و تداوم معماری ایرانیبرگرفته از معماری میرمیران Read TogetherContinuity Theory of Persian ArchitectureFrom Mirmiran Architecture موضوع استمرار معماری گذشته ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 55 بازدید