پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

دانشکده معماری - 14 - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  14 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 14Introduction ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 172 بازدید

بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب "دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک"

بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب     "دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک"  مطلبی که چندی پیش با عنوان "دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 26 بازدید

نقد معماری - 8 - دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک

نقد معماری - 8 دانشمیر، افتخارزاده؛ گفتگویی با زبان مشترک  Critic of Architecture - 8Daneshmir,Eftekharzadeh;Dialogue With the Common Language      چندی پیش ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 428 بازدید