پست های ارسال شده در آدر سال 1388

سالگرد فضای رویداد - آغاز چهارمین سال فعالیت فضای رویداد

سالگرد فضای رویداد آغاز چهارمین سال فعالیت فضای رویداد iJubilee Of Event Spacei3th Birthday Of Eventspace      معماری تبادل تجربه است، تجربه فضا ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 57 بازدید

دانشکده معماری - 1٢ - مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیه

دانشکده معماری -  1٢ مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیهدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧ Architecture ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 240 بازدید

اخبار معماری - نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

اخبار معماری نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس   Architecture NewsArchitecture Exhibition of Heris Azad University Students      فضای رویداد 
/ 3 نظر / 60 بازدید