پست های ارسال شده در تیر سال 1388

دانشکده معماری 7 - مقدمات طراحی معماری 1 - دانشگاه آزاد هریس

دانشکده معماری - ٧ مقدمات طراحی معماری ١ - تمرین های کلاسیدانشگاه آزاد هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧ Architecture Faculty - 7Heris ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 193 بازدید

مبانی داوری در مسابقات معماری

مسابقه معماری مبانی داوری در مسابقات معماری Architecture CompetitionPrinciples of Arbitration in Architectural Competitions  R شفافیت سازماندهی از پلان سایت تا پلان ساختمان  اگر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید