پست های ارسال شده در آدر سال 1387

افزایش تخریب آرامگاه کوروش

اخبار معماری افزایش تخریب آرامگاه کوروشنتیجه هفت سال مرمت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  Architecture News Destruction Increase Of Cyrus Cemetery نتیجه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید

گزارش تصویری؛ کروکی در بازار همدان

حاشیه معماری   گزارش تصویری؛ کروکی در بازار همدان   About Of Architecture Pictorial Review, Croquis In Bazaar Of Hamedan                 آرونا: سراها، کاروانسراها، مغازه ها، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 59 بازدید