پست های ارسال شده در مهر سال 1386

نماد شهری بيروت را ژان نوول طراحی می کند

تازه­های معماری- 6 نماد شهری بيروت را ژان نوول طراحی می­كند Architectural Innovation- 6 Jean Nouvel Designes Beirut's Land Mark              در مسابقه­ای بين­المللی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 49 بازدید