پست های ارسال شده در دی سال 1385

یک ماه رویداد در فضای رویـداد - One Month Event In EventSpace

یادداشت ماه - ١ یک ماه رویداد در فضای رویـداد                   Month Note - 1One Month Event In EventSpace کلام نخست: سالها پس از اتمام ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 135 بازدید

اینترنت، تکنولوژی اطلاعات یا توهم نارسیسی - Internet, Information Technology

در حاشیه معماری - ١  اینترنت، تکنولوژی اطلاعات یا توهم نارسیسی    On Fringe of Architecture - 1Internet, Information Technology or Narsysysm نارسیس ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 61 بازدید