سمینار معماری نسرین سراجی

اخبار معماری

سمینار معماری نسرین سراجی
با موضوع: رابطه کولهاس با تاریخ، ژورنالیسم، معماری و شهرسازی

سمینار معماری نسرین سراجی - با موضوع: رابطه کولهاس با تاریخ، ژورنالیسم، معماری و شهرسازی

قابل ذکر است با حمایت "موسسه علم معمار"، هزینه ثبت نام "سمینار نسرین سراجی" برای همه به 65000 تومان کاهش یافته است.

_________________________
:: دریافت فرم ثبت نام سمینار
: 
فایل ثبت نام

/ 0 نظر / 49 بازدید