الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی کریاس

باهم بخوانیم

الگوهای معماری ایرانی ـ الگوی کریاس

Read Together
Iranian Architecture Patterns

نوع دیگر فضاهای سرپوشیده، پیشخوان و پیش‌ورودی اتاق‌ها و تالارهاست. نام این فضا در مناطق مرکزی و جنوبی ایران با تلفظ‌های مختلف "کلیاس" و "کریاس" است. کریاس فضایی است سرپوشیده که به حیاط و فضای باز بیرون اشراف دارد. مکان استقرار این فضا نیز، در مناطق مختلف کشور، گاه در پایین‌خانه و گاه در بالاخانه می‌باشد.

الگوهای معماری ایرانی - Iranian Architecture Patterns

حریم‌های عبوری هر اتاق در این پاگردها در نظر گرفته شده‌اند و به همین علت داخل هر اتاق یا تالار به تمامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رفت و آمد و آرامش فضای درون اتاق به خوبی تامین می‌شود.

_________________________
::
منبع: حائری مازندرانی،م.، ١٣8٨، خانه، فرهنگ، طبیعت، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.

/ 1 نظر / 150 بازدید
میلاد شهریاری

جالب بود این کریاس ها رو میشه نوعی ایوان همنام برد