پارتی (ایده ساختاری)

واژگان معماری ـ 12

پارتی (ایده ساختاری) 

Architecture Words – 12
Parti

پارتی، اصطلاحی است که در مدرسه "بوزار" رایج بود. مراد از پارتی این بود که برای هر برنامه، شکل اصلی و کلی طرح پیدا شود و سپس جزئیات معین گردد. توجه به پارتی، نوعی پیش‌داوری در ابداع طرح به وجود می‌آورد و ممکن است به عملکردها و رابطه آنها ضرر بزند و از همین رو در مدارسی که شیوه بوزار در آنها معمول نبود، متروک شده و سخت ناپسند بود، چون اعتقاد بر این بود که شکل اصلی و کلی طرح را عملکردها و روابط آنها معین می‌کند و تا این عملکردها و روابط آنها به صورت نهایی در نیایند، اندیشیدن درباره طرح اصلی و کلی (پارتی)، بی‌مورد است.

_________________________
منبع: مزینی،م.، 1376. از زمان و معماری ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. تهران.

رویکرد مدرسه بوزار در نوع خود نخستین برخورد جزئی‌نگر محسوب می‌شود. رویکرد پارتی یا ایده کلی که همیشه تنها در قالب فرم مطرح بود، مبنای کلیه کارهایی بود که انجام می‌شد. پارتی به عنوان نوعی قاعده یا بیان شکل‌گرا از اصول کلاسیک یا نوکلاسیک بود و به نوعی، بازگوی محدودیت‌ها. تمام تلاش‌ها در جهت تسامح با مشکلات و درنظر گرفتن محدودیت‌ها صورت می‌گرفت تا مبادا از چهارچوب انگاره پارتی، عدول شود. ایده بوزار به کرات در سطوح مختلف به نقد کشیده شد، به ویژه آن دسته از ایده‌هایی که برای دستاوردهای خلاق فردی، نقشی سرکوبگر داشته‌اند.

_________________________
منبع:
آنتونیادس،آ.، 1381. ترجمه احمدرضا آی. بوطیقای معماری، انتشارات سروش. تهران.

برخی اعتقاد دارند یک پارتی (ایده ساختاری) ایده‌آل، کاملا فراگیر و جامع است. بدین صورت که هر جنبه از ساختمان، از پیکربندی کلی و سیستم سازه‌ای تا دستگیره‌های در را مشخص می‌کند. برخی دیگر معتقدند، یک پارتی کامل و بی‌نقص، نه دست‌یافتنی است و نه مطلوب.
یک پارتی (ایده ساختاری)، به روش‌های مختلفی قابل بیان است، اما بیشتر توسط دیاگرامی بیان می‌شود که ترکیب کلی پلان ساختمان و به طور ضمنی حس زیبایی شناسی و تجربی آن را به تصویر می‌کشد. نمودار پارتی (ایده ساختاری)، می‌تواند ترکیب‌بندی حجمی (جرم گذاری)، ورودی، سلسله مراتب فضایی، ارتباطات سایت، موقعیت هسته، حرکت‌ها و چرخش درونی، خصوصی/عمومی، صلب/شفاف و بسیاری مسائل دیگر را توصیف ‌کند. نسبت توجه به هرکدام از این عوامل در پروژه‌های مختلف، متفاوت است.
فرایند طراحی، تلاشی است برای آفرینش پارتی (ایده ساختاری) مناسب و یکتا برای پروژه.

_________________________
منبع:
فردریک،ماتئو.، 1388. ترجمه احسان شیخ­الحرم. 101 نکته­ای که در مدرسه معماری آموختم، انتشارات حرفه هنرمند. تهران.
لینک مطلب قیل: درونگرایی و آتریوم

/ 2 نظر / 68 بازدید
ابراهیم روحی

ممنون از مطلب مفیدتون و تشکر بیشتر به خاطر نکته سنجی تان

آترین انصاری

ممنون استاد پور اسماعیل پست بسیار جالبی بود. همیشه نباید (Forms follow function ) باشه....