نمایشگاه کتاب تهران و عناوین برگزیده کتب معماری

حاشیه معماری

نمایشگاه کتاب تهران و عناوین برگزیده کتب معماری

About of Architecture

Tehran Book Exhibition & Architectural Books

 • لوئی کان؛ نشر خاک
 • تادائو آندو؛ نشر خاک
 • نورمن فاستر؛نشر خاک
 • رنزو پیانو؛ نشر خاک
 • ریچارد مایر؛ نشر خاک
 • ماریو بوتا؛ نشر خاک
 • رم کولهاس؛ نشر خاک
 • سانتیاگو کالاتراوا؛ نشر خاک
 • ریچارد راجرز؛ نشر خاک
 • ضاحا حدید؛ نشر خاک
 • پیتر آیزنمن؛ نشر خاک
 • فرانک لوید رایت؛ نشر خاک
 • الفبای معماری؛ نشر خاک
 • مع ساران؛ نشر خاک
 • روند طراحی؛ نشر خاک
 • مفاهیم پایه در معماری؛ نشر خاک
 • مبانی برنامه ریزی معماری؛ نشر خاک
 • تناسبات در معماری؛ نشر خاک
 • دید معماری؛ نشر خاک
 • بیان گرافیکی در طراحی و معماری؛ نشر خاک
 • ده پرسش از هشت معمار؛ نشر خاک
 • اطلس گونه شناسی پلان­های مسکونی؛ نشر خاک
 • اصول برنامه ریزی فضاها؛ آذرخش
 • طراحی و اسکیس؛ نشر خاک
 • فضای شهری؛ نشر خاک
 • فنون طراحی و ترسیم؛ نشر خاک
 • سازه و معماری؛ نشر خاک
 • سازه­ها؛ نشر خاک
 • پرسپکتیو؛ نشر خاک
 • معماری: فرم، فضا و نظم؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • آفرینش نظریه معماری؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • تاریخ معماری؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • تاریخ معماری مدرن؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • روش­های تحقیق در معماری؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • عرصه­های زندگی جمعی و زندگی خصوصی؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • بعد پنهان؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • سیستم­های ساختمانی آینده؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • طراحی اقلیمی؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • نقشه برداری برای مهندسان عمران و معماری؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • ساخت خانه با سازه چوبی؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • سازه در معماری؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • درک رفتار سازه­ها؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • معماری و شهرسازی در قرن بیستم؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 • زیبایی شناسی در معماری؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 • طراحان چگونه می­اندیشند؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 • محیط و رفتار اجتماعی؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 • روان شناسی محیط و کاربرد آن؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 • آلوار آلتو؛ انتشارات گنج هنر
 • آلوارو سیزا؛ انتشارات گنج هنر
 • میس ون در روهه؛ انتشارات گنج هنر
 • تادائو آندو؛ انتشارات گنج هنر
 • ریچارد میر؛ انتشارات گنج هنر
 • لویی کان؛ انتشارات گنج هنر
 • جوزف لی سرت؛ انتشارات گنج هنر
 • پیتر آیزنمن؛ انتشارات گنج هنر
 • سانتیاگو کالاتراوا؛ انتشارات گنج هنر
 • معماری دیکانسترکشن؛ انتشارات گنج هنر
 • نومدرن­ها کجایند؛ انتشارات گنج هنر
 • تو معماری را ترسیم می­کنی ولی من آن را می­سازم؛ انتشارات گنج هنر
 • زهدان­های معماری؛ انتشارات گنج هنر
 • فرا معماری؛ انتشارات گنج هنر
 • معماری برای کودکان؛ انتشارات گنج هنر
 • ارائه آثار معماری؛ انتشارات گنج هنر
 • فرانک لوید رایت؛ انتشارات هنر و معماری
 • آلوار آلتو؛ انتشارات هنر و معماری
 • کنزو تانگه؛ انتشارات هنر و معماری
 • جیمز استرلینگ و مایکل ویلفورد؛ انتشارات هنر و معماری
 • یادداشت­های بصری برای معماران و طراحان؛ انتشارات هنر و معماری
 • مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی
 • معماری هند در دوره گورکانیان؛ انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی
 • معماری ایران به روایت شاهنامه فردوسی؛ انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی
 • فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران؛ انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی
 • گونه شناسی معماری مساجد؛ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • طراحی فضای شهری؛ انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 • واسازی (دکنستروکسیین)؛ انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 • معماری اسلامی؛ انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 • شهر همچون چشم انداز؛ انتشارات پدازش و برنامه ریزی شهری
 • جهانی شدن و شهر؛ انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری
 • ریشه­ها و گرایش­های نظری معماری؛ نشر فضا
 • شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب؛ نشر فضا
 • فارابی و سیر شهروندی در ایران؛ نشر فضا
 • منشور آتن؛ نشر فضا
 • محیط های پاسخده؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 • تاریخ شکل شهر؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 • توسعه شهری پایدار؛ انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
 • شهرهای پایدار؛ انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
 • فرهنگ شهرها؛ انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
 • تاثیر معماری مسکونی بر سنتها؛ انتشارات سروش
 • بوطیقای معماری؛ انتشارات سروش
 • فضا زمان و معماری؛ انتشارات علمی و فرهنگی
 • سبک شناسی هنر معماری؛ انتشارات علمی و فرهنگی
 • مکتب اصفهان در شهرسازی؛ انتشارات دانشگاه هنر
 • ساختمان سازی با مردم؛ انتشارات دانشگاه هنر
 • پیدایش فرم؛ انتشارات دانشگاه هنر
 • راندو؛ انتشارات ملائک
 • عناصر معماری؛ انتشارات ملائک
 • گرافیک در معماری؛ انتشارات ملانک
 • شهر جهان سومی؛ انتشارات نشر توسعه
 • چگونه به شهرسازی بنگریم؛ انتشارات نشر توسعه
 • شعر فضا؛ انتشارات گام نو
 • دانشنامه معماری قرن بیستم؛ انتشارات امتداد
 • تاریخ مختصر معماری؛ انتشارات لوتس
 • معماری چیست؟؛ انتشارات نشر فن­آوران
 • چگونه به معماری بنگریم؛ انتشارات کتاب امروز
 • تجزیه و تحلیل معماری؛ انتشارات ستوده
 • معماری و اندیشه نقادانه؛ انتشارات فرهنگستان هنر
 • اندیشه و تدبیر در طراحی معماری؛ انتشارات اهورا
 • راه بردهای طراحی در معماری؛ انتشارات نسل باران
 • نظم معماری - کاربردهای ساختمان؛ انتشارات چکامه
 • اسناد هدایت طراحی شهری؛ انتشارات اسلیمی
 • مفهوم سکونت؛ انتشارات برکه
 • تیپولوژی ساختمان­های مسکونی؛ انتشارات نشر امین
 • اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو؛ انتشارات مارلیک
 • راندو و طراحی با قلم و مرکب؛ انتشارات آزاده
 • پلان گرافیک؛ انتشارات محیا
 • نویفرت؛ انتشارات آزاده
 • نور روز در معماری؛ انتشارات نخستین
 • فیزیک ساختمان؛ انتشارات سیمای دانش
 • شاهکارهای سازه­ای معماری جهان؛ انتشارات ثمین
 • طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری؛ انتشارات شریعه طوس
 • راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران؛ انتشارات شرکت طرح و نشر پیام سیما
 • مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ انتشارات شهیدی
 • بافت تاریخی شهر تبریز؛ انتشارات سمیرا
 • پیشگامان معماری نوین؛ انتشارات تالار کتاب
 • سرعت 30؛ انتشارات سازمان شهرداری­های کشور

آرش پوراسماعیل

/ 2 نظر / 39 بازدید
امین شها می پور

salam agaye poyresmail dasteton dard nakone matlabe jalebi bod rastesho bekhayn agaye mehdi darbani be m,an sms zad va mano farhangestane arasbarane tehran vace namayeshgah davat kard allan ke daram miram tehran hatman miram namayeshgahe ketab va ketab haye lazem ro tahiuye mikonam rastesho bekhayn man yek mahe ke yek magalei ba mozoe rang va ravanshenasi rang daram minevisam hatman ham ketab ahyi ke moarefi kardin mikharam va az shoma nahayate tashakoro daram

نینا شاهرخی

سلام. از شما دوست عزیز برای شرکت در مسابقه انتخاب وبلاگ های معماری دعوت به عمل می آید. مسابقه تا 20 اردی بهشت تمدید شده است. (از طرف هیات برگزاری مسابقه)