یک دیوار در یک فروشگاه ـ زاها حدید

خلاقیت در طراحی ـ 29

یک دیوار در یک فروشگاه ـ زاها حدید

Initiative In Design - 29
A Wall In A shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

_________________________
:: لینک مطلب قبل:
گرافیک محیطی در فروشگاه ورزشی نایک

/ 2 نظر / 83 بازدید
محـــبوبه جبــــارنژاد

It was really great.

لیدی

اینجا راجب به ای فروشگاه صحبت کردیم : http://www.cafedexign.com/showpost.php?p=121260&postcount=305 http://www.cafedexign.com/showpost.php?p=121895&postcount=310