دانشکده معماری - 11 - مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیه

دانشکده معماری -  11

مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیه
دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧

Architecture Faculty - 11
Introduction to Architectural Design 1
Islamic Azad University of Heris - Year: 2009

R  ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     No Composition

لینک مطالب قبل: دانشکده معماری ١٠ 

 آرش پوراسماعیل

/ 4 نظر / 102 بازدید
ّّّf

پاگرد ماه پویش تخصصی معماری کاری از گروه پژوهش معماری ژاو ژاو) واحد پژوهش شرکت سرای معماران گِل آب ( در راستای تسهیل دسترسی مهندسین، اساتید و دانش پژوهان عزیز به اطلاعات روز آمد قصد دارد پاره ای از اطلاعات تخصصی در رشته ی معماری را به صورت دوره ای و در غالب لوح فشرده منتشر کند.

بهزاد قادری فرد

با سلام خیلی خوب بود

بهزاد قادری فرد

با سلام خیلی خوب بود