سیزدهمین دوره جشنواره پایان نامه های برتر جهاد دانشگاهی

در حاشیه معماری

سیزدهمین دوره جشنواره پایان نامه های برتر جهاد دانشگاهی
پایان نامه های ارسال شده در بخش هنر و معماری
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

موضوع پایان نامه: عابر مداری در بافت قدیم تهران (نمونه موردی خیابان لاله زار)
نگارنده:نوشین کریمی
استاد راهنما: دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی 

موضوع پایان نامه: عابر طراحی در جهت حفظ و ساماندهی کوچه باغها (نمونه موردی محله اوین)
نگارنده: مرجان خانزاده نطنزی
استاد راهنما: دکتر حمید ماجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع پایان نامه: گستره میانی (معماری - شهری)
نگارنده: مانا سرایی
استاد راهنما: دکتر محمد منصور فلامکی

موضوع پایان نامه: بررسی نقش رویکرد محله مبنا در حل معضلات بافت‌های فرسوده شهری، نمونه موردی: محله ده ازنا - شهر ازنا
نگارنده: زهره رحیمی
استاد راهنما: دکتر شریف مطوف

موضوع پایان نامه: هویت یکپارچه شبکه تلویزیونی
نگارنده: حامد یحیایی
استاد راهنما: بهرام کلهرنیا

موضوع پایان نامه: طراحی و تولید فونت فارسی(بررسی مشکلات طراحی حروف در ایران)
نگارنده: مجتبی دلخوشیان
استاد راهنما: علیرضا مصطفی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

موضوع پایان نامه: شهر شناخت: طراحی مرکز اجتماعات (civic center) و فضاهای شهری جانبی آن در بافت تاریخی تبریز
نگارنده: کامران دهقان ریک آبادی
استاد راهنما: دکتر ایرج اعتصام

موضوع پایان نامه: طراحی پارک تکنولوژی تبریز
نگارنده: آرش پوراسماعیل هادی
استاد راهنما: مهندس فرخ محمدزاده مهر

موضوع پایان نامه: طراحی پارک فناوری اطلاعات تبریز
نگارنده: کمال یوسف پور ماجد
استاد راهنما: مهندس فرخ محمدزاده مهر

موضوع پایان نامه: طراحی مرکز فرهنگی تبریز
نگارنده: سپیده موسوی
استاد راهنما: دکتر بهرام وزیری فراهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 

موضوع پایان نامه: اقامت موقت در باغ ایرانی
نگارنده: حامد بصیری
استاد راهنما: دکتر حشمت ا...متدین

موضوع پایان نامه: منشاء شکل گیری کانسپت در طراحی معماری: رویکرد پیشینه محور
نگارنده: علی محمداصغری
استاد راهنما: دکتر غلامرضا طلیسچی

موضوع پایان نامه: مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و رباتیک - طراحی پایدار با نظر به اصول ساختمان های هوشمند
نگارنده: علی رشیدی
استاد راهنما: دکتر مجید مفیدی شمیرانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

موضوع پایان نامه: روایت جاودانه معماری (طراحی مرکز آفرینشهای ادبی)
نگارنده: علیرضا کرباسیون
استاد راهنما: مهندس پورنادری

موضوع پایان نامه: طراحی فضای زمان تجدید من
نگارنده: آرمان حکیمی
استاد راهنما: دکتر احمد امین پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

موضوع پایان نامه: کشمکش با تقدیر در تراژدی های یونان باستان و ریشه های درام ابزورد
نگارنده: خداداد رضایی
استاد راهنما: دکتر احمد احمدی مطلق

دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: طراحی امکانات وضو گرفتن (نمونه موردی: محل وضو گرفتن مسجد دانشگاه تهران)
نگارنده: آرش شیری باب
استاد راهنما: دکتر یاسمن خداداده

موضوع پایان نامه: قابلیت های بیانی هنر جدید در دو دهه آخر قرن بیستم
نگارنده: ابوالفضل رفیعی
استاد راهنما: دکتر اصغر کفشچیان مقدم

موضوع پایان نامه: جبرئیل و نقش آن در نگارگری ایرانی
نگارنده: شاداب عبدی فرزانه پور
استاد راهنما: دکتر عبدالمجید حسینی راد

موضوع پایان نامه: پژوهشی در چهار مرقع از کتابخانه کاخ گلستان
نگارنده: شیرین ملک اسماعیلی
استاد راهنما: حسینی راد

موضوع پایان نامه: طراحی شهری خیابان امام خمینی شهر بابک، پیاده سازی خیابان
نگارنده: امینه زینلی قطب آبادی
استاد راهنما: دکتر سید محسن حبیبی

موضوع پایان نامه: گذر نظر منظر تاریخی محدوده باغ نظر شیراز
نگارنده: پرستو عشرتی
استاد راهنما: دکتر امیر منصوری

موضوع پایان نامه: مانگای ژاپن
نگارنده: شیرین شیخی
استاد راهنما: دکتر سید محمد فدوی

دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پایان نامه: طراحی مجموعه کتابخانه مرکزی کاشان
نگارنده: سپیده مسعودی نژاد
استاد راهنما: دکتر حمید ندیمی

موضوع پایان نامه: ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از استقرار کارخانه ها در اطراف شهرها
نگارنده: سحر ندایی طوسی
استاد راهنما: دکتر محمد حسین شریف زادگان

موضوع پایان نامه: به کارگیری نرم افزارهای شبیه ساز رایانه ای در طراحی معماری: کامی به سوی معماری همه جانبه نگر
نگارنده: مصطفی صادقی پور رودسری
استاد راهنما: دکتر منصوره طاهباز

موضوع پایان نامه: در جستجوی معنای خانه با رویکرد پدیدار شناسی در شهر کرمان
نگارنده: فرزانه حقیقی
استاد راهنما: دکتر لادن اعتضادی

دانشگاه علم و صنعت ایران

موضوع پایان نامه: بهره گیری از فن آوری نوین برای ارتقاء کیفیت ساخت در معماری ایران
نگارنده: محسن وفامهر
استاد راهنما: دکتر همایون اربابیان - دکتر محمود گلابچی

دانشگاه تربیت مدرس

موضوع پایان نامه: شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت زنان در محیط شهری
نگارنده: الهام ضابطیان طرقی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا بمانیان

موضوع پایان نامه: فرش ترکمنی و تأثیر باورها و هنجارهای اجتماعی بر روی نقوش آن
نگارنده: جمال الدین توماج نیا
استاد راهنما: دکتر حبیب ا...آیت اللهی 

موضوع پایان نامه: کاربرد سازه های مدرن در طراحی فضاهای نمایشگاهی
نگارنده: صفورا عیسی زاده
استاد راهنما: افسانه زرکش

موضوع پایان نامه: کاربرد سنجش میزان رضایت مندی نوجوانان از محیط عمومی شهری و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء آن
نگارنده: زهرا خدائی
استاد راهنما: دکتر مجتبی رفیعیان

موضوع پایان نامه: تحلیلی بر وضعیت آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاهی کارشناسی
نگارنده: الهه غلامی
استاد راهنما: دکتر محمد خزایی

دانشگاه هنر تهران

موضوع پایان نامه: نوازندگی ساز هورن و تجزیه و تحلیل قطعات اجرایی
نگارنده: فرشاد شیخی
استاد راهنما: مصطفی کمال پور تراب

موضوع پایان نامه: تأملی بر آفرینش معماری حرم امام رضا (ع)؛ آموزه هایی برای معماران معاصر حرم
نگارنده: سمیه صدری کیا
استاد راهنما: دکتر نادیه ایمانی

موضوع پایان نامه: فضای سایبر
نگارنده: مرضیه غلامی
استاد راهنما: حمید ناصر خاکی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

موضوع پایان نامه: بازآفرینی و طراحی تصوری شهر ربع رشیدی براساس متون تاریخی
نگارنده: آزیتا بلالی اسکویی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی کی نژاد

موضوع پایان نامه: پژوهشی در سفالنگاره‌های قرن ششم و هفتم هجری (مفاهیم هنری، اجتماعی و تاریخی آنها)
نگارنده: نگار کفیلی
استاد راهنما: دکتر یعقوب آژند

دانشگاه هنر اصفهان

موضوع پایان نامه: روش نظری تبدیل زیستگاه های انسانی واقع در حریم محوطه های میراث جهانی به سامانه حفاظت کننده اثر نمونه موردی: روستای خمات در حریم میراث جهانی چغازنبیل
نگارنده: آرش سمیعی اصفهانی
استاد راهنما: سید مهدی مجابی

موضوع پایان نامه: نقش نانوفناوری در حفظ آثار تاریخی، با تاکید بر اسیدزدایی کاغذ
نگارنده: زهرا دهقانی باغدرانی
استاد راهنما: مهندس عباس عابد اصفهانی

موضوع پایان نامه: استحکام بخشی لایه‌های جدا شده نقاشیهای با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی
نگارنده: نفیسه السادات محی الدین جعفری
استاد راهنما: دکتر محمدرضا واعظی

دانشگاه هنر

موضوع پایان نامه: کودک درون وانیمیشن
نگارنده: آمنه اسلامی
استاد راهنما: حمید دهقانپور

موضوع پایان نامه: بررسی دیدگاه زیبایی شناسانه جان دیویی و تطبیق آن با پاپ آرت
نگارنده: نادر شایگان فر
استاد راهنما: دکتر محمد ضمیران

موضوع پایان نامه: شرایط تولید فرهنگ: ریشهای ظهور سینمای نئورئالیستی - انتقادی در ایران پس از انقلاب
نگارنده: زهرا افتخاری
استاد راهنما: دکتر اسماعیل بنی اردلان

موضوع پایان نامه: درآمدی بر کاربردهای عناصر دیجیتالی در اجرا
نگارنده: مونا شکرایی فرد
استاد راهنما: سید علیرضا گلپایگانی

دانشگاه شاهد

موضوع پایان نامه: هویت در نقاشی های درباری (رسمی) قاجار
نگارنده: پریناز شفیع زاده
استاد راهنما: محمدعلی رجبی

موضوع پایان نامه: ریشه یابی نقوش مشترک گیاهی در قالی های ایران و هندوستان
نگارنده: رضوان احمدی پیام
استاد راهنما: علی اصغر شیرازی

موضوع پایان نامه: هماهنگی طراحی اعلان با محتوای فیلم های سینمایی برگزیده جشنواره های فجر
نگارنده: به آور خوانساری
استاد راهنما: محسن مراثی

موضوع پایان نامه: بررسی آثار حاج میرزا آقا امامی از دیدگاه تصویرسازی
نگارنده: مهدی وفامهر
استاد راهنما: نظام الدین امامی فر

موضوع پایان نامه: بررسی تطبیقی ساختار هندسی نگارگری مکتب اصفهان با نقاشی دوره قاجار
نگارنده: رضا تهرانی
استاد راهنما: دکتر حبیب ا.. صادقی

موضوع پایان نامه: بازتاب سنت ها ونقش مایه های ایرانی در هنر جدید
نگارنده: حجت اله امانی
استاد راهنما: دکتر احمد نادعلیان

موضوع پایان نامه: سیر تحول طراحی وسیله های روشنایی در هنر و تمدن ایرانی (از آغاز تا دوره ی صفوی)
نگارنده: طاهر رضازاده
استاد راهنما: دکتر حبیب ا...آیت اللهی

موضوع پایان نامه: بررسی هماهنگی نقوش تزیینی با شکل سفالینه‌ها، در دوره‌های ایلخانی، تیموری و صفوی
نگارنده: نفیسه موسوی
استاد راهنما: محمد علی رجبی

دانشگاه الزهرا

موضوع پایان نامه: تعامل و تقابل علم و هنر در نگاره های کتاب عجایب المخلوقات قزوینی
نگارنده: زهره مرادی
استاد راهنما: دکتر بهمن نامور مطلق

موضوع پایان نامه: نشانه شناسی تعزیه
نگارنده: زهرا موسوی
استاد راهنما: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمان

موضوع پایان نامه: ارائه راهکارهایی جهت رواج مجدد سفال با تکیه بر علم ارگونومی
نگارنده: فاطمه حسن پور
استاد راهنما: دکتر ناصر کلینی ممقانی

موضوع پایان نامه: مطالعات تطبیقی تمدن جیرفت (هلیل رود) و بین النهرین با تأکید بر نقشمایه ها
نگارنده: سمیه شادجو
استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم دادور

دانشگاه علم و فرهنگ

موضوع پایان نامه: نمادشناسی طرح و نقش پوشاک در مراسم مذهبی شیعیان و ارامنه ایران
نگارنده: مریم مونسی سرخه
استاد راهنما: دکتر بهنام جلالی جعفری

موضوع پایان نامه: مبانی، کارکردها و انگیزه های مصرف تولیدات صنایع دستی (هنرهای صناعی) در شهر تهران
نگارنده: نادر شیخ حسنی
استاد راهنما: دکتر محمد رضایی

/ 5 نظر / 45 بازدید
امین شهامی پور

واقعا این چند ساله خیلی زحمت کشیدید شیوه ی تدریس شما هم خیلی با استاد های دیگه متفاوته.شاید به ندرت استادی مثل شما پیدا بشه

فرزاد شیدزی

غرور انگیزه

الناز

خیلی تبریک میگم ...

طرق رود

درود برهمشهری طرقی[گل]