فضا و زمان - Space and Time

واژگان معماری - ١

فضــا و زمـــان

Architecture Words - 1
Space and Time

از دیدگاه ما: فضا یادمان مکان است که در زمان به حصول می­رسد. زمان تداوم است و رابط بین مکان و زمان، رویداد.

     فضا و زمان - Space and Time

افلاطون: فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می‌بیند که هرچه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد.

ارسطو: فضا را به عنوان Topos یا مکان بیان می‌کند و آن را جزئی از فضای کلی‌تر می‌داند که محدوده آن با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد.

جیوردانو بورونو: فضا از طریق آنچه در آن قرار دارد (جداره ها)، درک می شود و به فضای پیرامون یا فضای مابین تبدیل می‌گردد. فضا مجموعه‌ای است از روابط میان اشیاء و ـ آن گونه که ارسطو بیان داشته است ـ حتماً نمی بایست که از همه سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد.

لایپ نیتز: فضا صرفاً نوعی سیستم است که از روابط میان چیزهای بدون حجم و ذهنی تشکیل می‌شود. او فضا را به عنوان نظام اشیای همزیست یا نظام وجود برای تمام اشیایی که همزمان‌اند، می‌دید.

نیوتن: به فضایی متشکل از نقاط و زمانی متشکل از لحظات باور داشت که وجود این فضا و زمان مستقل از اجسام و حوادثی بود که در آنها قرار می‌گرفتند. در اصل، او قائل به مطلق بودن فضا و زمان (نظریه فضای مطلق) بود. به عقیده نیوتن فضا و زمان اشیایی واقعی و ظرف هایی به گسترش نامتناهی هستند. درون آنها کل توالی رویدادهای طبیعی در جهان، جایگاهی تعریف شده می‌یابند. بدین ترتیب حرکت یا سکون اشیاء در واقع به وقوع می‌پیوندد و به رابطه آنها با تغییرات دیگر اجسام مربوط نمی‌شود.

کانت: فضا را به عنوان جنبه‌ای از درک انسانی و متمایز و مستقل از ماده، مورد توجه قرار داد. او جنبه‌های مطلق فضا و زمان در نظریه نیوتن را از مرحله دنیای خارجی تا ذهن انسان گسترش داد و نظریات فلسفی خود را بر اساس آنها پایه‌گذاری کرد. به عقیده کانت، فضا و زمان مسائل مفهومی و شهودی هستند که دقیقاً در ذهن انسان و در ساختار فکری او جای دارند و از ارگان های ادراک محسوب می‌شوند و نمی‌توانند قائم به ذات باشند. فضا مفهومی تجربی و حاصل تجارب بدست آمده در دنیای بیرونی نیست. می‌توانیم صرفاً فضا را از دیدگاه انسان تعریف کنیم. فرای وضعیت ذهنی ما، بازنمودهای فضا به هر شکلی که باشد، معنایی ندارد، چون که نه نشانگر هیچ یک از ویژگی‌ها و مقادیر فضاست و نه نشانی از آنها در رابطه‌شان با یکدیگر. بدین ترتیب و با این دیدگاه آن چه ما اشیای خارجی می‌نامیم، هیچ چیز دیگری جز نمودهای صرف احساس‌های ما نیستند که شکل‌شان فضاست.

هگل: به حقیقت فضا و زمان معتقد نبود. در نظر او زمان صرفاً توهمی است که ناشی از عدم توانایی ما در دیدن کل است.

برگسون: نیز فضا به عنوان مشخصه ماده از قطع جریانی برمی‌خیزد که حقیقت است. برعکس زمان خصوصیت اساسی زندگی یا ذهن است. به عقیده او زمان، زمان ریاضی نیست، بلکه تجمع همگن لحظات است و زمان ریاضی در واقع شکلی از فضاست.

هایدگر: در تبیین واژه فضا (Raum,Rwm) بر این عقیده است که فضا به معنی جایی است که برای جای‌گیری آماده باشد. فضا به چیزی که یک محدوده و افق رهاست، جا می‌دهد. این تعریف از فضا، می‌تواند تا حدودی با مفهوم مادی فضا، فضایی و جایی که هنوز توسط اشیاء فضایی و مکانی صورت تحقق نیافته است، منطبق باشد. با این حال هایدگر این جا بین بعد مادی فضا و بعد صوری فضا تمییز خلط می‌کند. او می‌گوید که فضا در ذات خود همان است که جا از برای آن (for which)  ساخته شده است. این تعریف از فضا مستلزم تصوری از فضا است که صورت فضا پیش از این که تحقق یابد، وجود داشته است که برای آن جا ساخته شود. این تصویر از فضا صرفاً آن را انتزاعی می‌سازد. زیرا برای آن که برای فضا پیش از تحقق صوری آنجا بوجود آید، باید آن را صرفاً در ذهن انتزاع کرد.

از دیدگاه شما  فضــــا و زمـــــان ... ؟؟؟

اولدوز فضلعلی

/ 24 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اولدوز فضلعلی

اميدوارم به کمک هم بتونيم خيلی چيزها رو درک کنيم راه درازی رو در پيش داريم.

بختيار لطفی

سلام می تونم بپرسم اين يعنی چی؟ معماری که همش حرف نيست. برای خودش حساب کتاب هم اصولا بايد داشته باشه. اين چه عادتيه که ماها می خواهيم همش معماری رو هم شعر حافظ و غزل و قصيده بکنيم. ايرانيزه ش بکنيم. راه درازه... خوب خانم سهيلا می خواد طی بکنه؟ يا اون آلمارا ملکميانه چيه؟ يا اون خيابانيان که شاعر شده و می ناله از اينکه بهش مجوز ندادن مرقوماتش چاپ بشه؟ همش اين به اون اون به اين حال ميده. همه چيز رو به به چه چه می کنن و تا یه آدمی می خواد حرف بزنه می گن راه درازه درک کنیم همه یه نظری دارن و میازار موری که دانه کش است و گفتگو کنیم و.... ای بابا نمیشه که همش اینجوری. دارم به این خانوم سهیلا یه حرف جدی می گم. اگه مزخرفه اگه گنده اگه چرته بیایید بکوبینش (گفتگو کنید!) یکی گل میده اون یکی لبخند میزنه. این قباحت نیست که یک جوجه معمار! با این پر رویی تکلیف معماری رو با این اعتماد به نفس نفرت انگیز رایج شده در این نسل بل و بلبل مشخص می کنه و می بوستش می ذارتش کنار؟ این حرف های جدید و ادا و اطوار گفتگو بازی رو هم که یاد گرفتیم مزخرف تر از سابق و ریاکارتر و بی خاصیت تر از قبل شدیم.

بختيار لطفی

معماری را من روح می دهم .... من خلقش می کنم .... من زمان را ترکيب کردم با بلبل... من شعر عاشقانه گفتم برای دختر همسايه ... من گفتگو می کنم.... من فضا رو اينجوری می کنم. من ترتيب فضا رو اون طوری می دم..... ای بابا اين حرف ها رو بس کنيد ديگه. سهيلا خانم معمار باشی معمارالسلطنه معمار خان باشی معمارزاده معدن فضای فضا شناس معماری فهم. آندو و رم کولهای هم حتما با اين گل و بلبل معمار شدن؟ بس کنيد ديگه بابا. اين سهيلا چی می گه؟ اعصاب منو داغون کرد.

سهيلا

جنابه لطفی اين وبلاگ مال من نيست که بخوای راجبه نوشته من اينجا نظر بديد من نه شعر گفتم و نه معمارالسطنه هستم فقط يه داشجويه معماری هستم که هنوز دارم ياد می گيريم پس کسی نيستم که بخوام خلق کنم منظورم از ما خود من تنها نبود !!!! تمامه معمارای بزرگی بود که به فضايه خالی اطرافت روح و جان دادن نه شعر گفتم و نه گلو بلبل !!! گل نشانه ای از محبت و موفقيت است مثل اينکه دوستت در يه مسابقه برنده شده و تو برای بيان تبريک گل براش می بری منم همچين کاری رو برای صاحب اين وبلاگ انجام دادم ولی ظاهرا شما هم يه وبلاگ در مورد اشعار زيباتون تاسيس کنيد بد نيست البته به شرط اينکه نوع ديد و شعر خواندنتون رو تغيير بديد (ما رو من نبينيد ) ضمننا شما که بزرگيد نبايد نظره منه ناچيز اينقدر بره رو اعصابتون که حتی نگاش کنيد چه برسه به اينکه بهش جواب بدينو اعتراف کنيد که اعصابتون رو داغون کردم .... من نمی دونم شما که ميدونيد و بلد هستيد يادم بديد !!!!

بختيار لطفی

سلام چی؟ متوجه نشدم. گفتی که به فضای خالی اطرافت روح و جان می دن؟ هرچه بيشتر می گی خراب ترش می کنی. بازم که برای معماری تکلیف مشخص کردی. نوشته هامو خوب بخون. دقت کن. گويا خوب ديدن و نگاه کردن رو توی اين دانشکده ها تدريس می کنن. يعنی جزو برنامه درسيت هست اگه اشتباه نکنم. در ضمن اگه نشانی از ادعا در متن من هست لعنت به من. اگر که نیست باید بری درساتو يه بار ديگه بخونی. وبلاگت رو ديدم. مثل انبوهی از وبلاگ هاييه که می خواد بگه من هم هستم. نمی دونم چه اجباری برای بعضی ها هست که حتما فکر می کنن بايد بنويسن. نوشتن عرضه ميخواد و پشتکار و زحمت کشيدن مثل زروان يا همين بچه های اونت اسپيس (بدون چاپلوسی گفتم). من نه شعر دارم نه عرضه نه معماری بلدم. مثل شما هم اعتماد به نفس ندارم. صرفا به خاطر اینکه دانشجوی معماری شده ایم یا مدرک معماری گرفته ایم حق نداریم بی مبالات و به قطعیت در مورد معماری حرف بزنیم. یا معماری و فضا رو صرفا مساله ای مربوط به خود بدونیم ... می فهمی چی می گم؟ اعتراض من به این تکبر و حق پنداری معمارانه ست که گویا خیلی بین ماها فراگیر شده و اون قدر تکرارش کردیم که قباحتش رو از دست داده..... همین

ali khiabanian

سلام. سهیلا خانوم زیاد خودتون رو ناراحت نکنید. هممون می دونیم که زندگی خیلی زیباتر از چیزیه که آقای لطفی دارن توصیفش می کنن - آرش جان چطوری می تونم باهات تماس بگیرم؟

علی جان سلام توی وبلاگ بهرام خونده بودم: (.... راستی علی خيابانيان هم هجرت کرد؟) ميشه برامون توضيح بدی از چه نوع هجرت کرده ای؟ هجرت مذهبی شعری تحصيلی کاری سياسی و چرا؟ عرصه برات تنگ شده؟ می خوای پيشرفت کنی؟ دکتر شی؟ مثل صادق هدايت مثلا بری در بمبيی هند شعراتو چاپ کنی؟ اینجا نمی ذارن معماری کنی؟ زندگی اونجاها چطوره؟ شهر فرنگه؟ خيابوناش چطورين؟ می گن بهشته؟ زندگی در هجرت چطوريه واقعا؟ نجاشی حاکم حبشه بهتون پناه داده؟ اميدوارم اين کار رو بکنه و شماها با دست پر برگردين مارو از دست اين کفار نجات بدين. بهمون يه زندگيه زيبا بيارين....

ببخشید! می خواستم بگم برامون يه زندگيه زيبا بيارين. زبونم نچرخيد.... می بينی تو رو فضا. حتی با ادبيات اين زندگی زيبا هم آشنا نيستيم. عادت کرديم ديگه.... راستی مثل اون حديث يه نگاهی هم بندازين به اين طرف (طرف جهنميان) تا از نور چهرتون ما هم برخوردار شيم. شايد آمرزيده شديم.................................... گريه م گرفته بالاخره حرف اين مذهبی ها راست از آب در اومد. حديث به واقعيت پيوست. ما عمرمون تباه شد. زيان کار اين دنيا و آخرت شديم. نه تنها خودمون بلکه خيلی هارو هم به راه های ناصولب کشونديم ما همون ضالين هستيم.

بختيار لطفی

علی جان. اين بدون نام بختيار لطفی هستش. نمودونم چرا بدون نام مياد............. یه وقت این ور و اون ور برامون نقش نزنین؟ از این نقش های نویی که به بازار اومده.

بختيار لطفی

سهيلا يادم رفت سهيلا جان دلسرد نشو... تو کارت رو ادامه بده برو بچه ها هواتو دارن بالاخره... تشويقت می کنن... نه تو خوبی... تو خوبی... باور کن... نه واقعا بشين توانايی هات رو بنويس روی کاغذ و به اين فکر کن که خيلی ها از تو عقب ترن. يه مقاله بنويس بده علی با دوستاش چاپ کنن. حس خوبی بهت می ده ... برات رزومه هم هست. اگه يه وقت خواستی هجرت کنی شايد به دردت بخوره. قورباغه را قورت بده.