در شهر

 

نمای خانه­های مسکونی

 

In City

Facade Of Residential Units

 

از گذشته تا کنون مبحث شیرین نما، یکی از چالش­های اصلی معماران بوده و هست؛ این قضیه تا جایی با فعالیت معماران عجین شده که بسیاری از افراد عامی، تنها تخصص معماران را در طراحی نمای ساختمان­ها می­دانند و از آنجایی که همه چیز دیار ما با تمام دنیا متفاوت است این افتخار هم تنها در حیطه فعالیت معماران نمانده و هر فردی با هر گرایشی، خود را متولی طراحی دانسته و دستی در ماجرا داشته است. هرچند نقش معماران در طراحی ساختمان­های عمومی تا حدی جا افتاده ولی چالش­های فراوانی در طراحی خانه­های مسکونی پیش روی آنان بوده است. در ابتدای امر سلایق فردی هر کارفرما عرصه را بر فعالیت آنان تنگ می­کند و عمدتا، این سلایق از حس منیت هر کارفرمایی نشات می­گیرد که خواهان طراحی منحصر به فرد یک نمای مسکونی است به گونه­ای که در هیچ جایی نه دیده شده و نه ساخته شده باشد. پس از این ماجرا نوبت به دخالت­های گاه و بیگاه دیگران می­رسد که تجربه­ای هرچند در حد بصری از نمای ساختمان­ دارند و اگر معمار، این گزینه را هم با موفقیت طی کند، در مرحله انتخاب مصالح و متریال مناسب دچار مشکلات دیگری خواهد شد و در نهایت مرحله اجرا تعیین کننده­ترین قسمت ماجرا است که البته ممکن است تمام ایده­های او را با شکست مواجه نماید.

 

تمام این گفتمان با دو پیش فرض پیگیری شده است:

1-      اعتماد به یک مهندس معمار حاصل شده و طراحی به جای مهندس محترم عمران به مهندس معمار محول شده است.

2-   تمام مراحل طراحی از ایده تا پلان و حجم و نما به مهندس معمار محول شده و پلان آماده جهت طراحی نما دز اختیار او قرار نگرفته است.

 

خوب حال که این مبحث رو به اتمام نهاده، بهتر است نیم نگاهی به چند نمای ساختمان مسکونی در یکی از خیابان­های شهر بیاندازیم و قضاوتی عادلانه از طراحی نمای خانه­های مسکونی داشته باشیم.

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

نمای خانه های مسکونی

 

 

آرش پوراسماعیل