سال نو مبارک

 

HAPPY NEW YEAR

 

         

و آنگاه که جوانه از پوسته سخت درخت سر به بیرون می­­آورد، آرزویمان آن است که شما نیز در میان تمامی سختی­های زندگی، امید دوباره رستن را از یاد نبرید، آن زمان که سال نوین می­گردد، تازگی­ها به سراغتان آیند و غم گذشته از خاطرتان برود، در کنار پرندگانی که باز می­گردند، زیباترین نغمه­ها به گوشتان رسد، خیر و برکت از سفره دل و خانه­اتان نرود و سال نو، سال تحقق خواسته­هایتان باشد. سالم، سرافراز و پایدار باشید.

فضای رویدادموضوعات: