در شهر - 2

 

مثبت منفی 100 درجه سانتیگراد

 

 In The City - 2

i±100 ̊  Centigrade

 

شهر تبریز              

همه ما تا حدی با وقایع اوایل انقلاب آشناییم، مبارزات شدیدی که با سرمایه و سرمایه­داری صورت گرفت و اراضی و املاک فراوانی که مصادره شد. جلوگیری از ثروت شخصی تا جایی پیش رفت که گاهی حتی به خرده مالکین هم رحم نشد. کسانی بودند که به خاطر مالکیت بر چندین قطعه زمین یا چندین واحد ملکی، داراییشان به نفع دولت مصادره شد. در آن شور و حال انقلابی، تقسیم ثروت و از بین بردن فاصله طبقاتی و توجه به مستضعفین با چنین ایده­هایی پیگیری می­شد.

اما اکنون سالهاست که تب شورانگیز آن روزگار به تب دیگری بدل شده است. این بار مستضعفین جای خود را با سرمایه­داران عوض کرده­اند. البته نه آن سرمایه مشروع و قانونی بلکه سرمایه­هایی که با رانت اطلاعاتی یا امتیازاتی حاصل شده است. یکی از نهادهایی که همواره آتش بیار معرکه رانت خواری بوده­اند شهرداریها هستند. ماجرای این نهادهای محترم داستان غریبی است. اگر به جای شهرداریها که می­بایست پاسدار حقوق تمام شهروندان باشند به فامیل­داریها یاد کنیم به بیراهه نرفته­ایم. قوم و قبیله­ای که بر هر یک از مناطق شهرداری مسلط شده­اند همواره هزار فامیل خود را پشتیبانی کرده­اند و بس.

برای ورود به این طایفه و بهره مندی از مواهب آن، البته شرایط خاصی وجود دارد که من و شما از آن بی­بهره­ایم. مثلا تصور کنید شما یک قطعه زمین به عرض 7 متر نبش خیابان اصلی و کوچه منتهی به آن در اختیار دارید و اتفاقا به علت تعریض کوچه 4.5 متر از ملکتان مشمول عقب کشی می­گردد. قطعا شما در 2.5 متر باقیمانده هیچ ساخت و ساز چشمگیری نخواهید داشت چراکه قوانین شهرداری چنین امکانی به شما نخواهد داد. اما اگر این زمین کم عرض در اختیار یکی از ساکنان محله هزارفامیل باشد وضع به گونه­ای دیگر خواهد بود. نه تنها 4.5 متر عقب کشی صورت نمی­گیرد بلکه تراکمی به زمین فوق تعلق می­گیرد که در طول تاریخ خیابان بی­سابقه است. غول بی­شاخ و دمی علم می­شود که نماد سرمایه و طایفه است و شاید مناره­ای نه برای اذان گفتن که برای رساندن صدای تبعیض.

حال برای تعریض کوچه محترم چه باید کرد؟ چاره­ای نمانده است جز اینکه نگاهی به سمت دیگر کوچه بیاندازیم. اما از بد روزگار، مسجد محله­امان اتفاقا روبروی آن مناره ثروت واقع شده است. حال چه خواهد شد؟ درست حدس زده­اید چاره­ای نیست جز تخریب مسجد برای تعریض کوچه که این نیز در برنامه سال بعد شهرداری محترم برای خدمت هرچه بیشتر به مردم مستضعف قرار گرفته است. والسلام 

آرش پوراسماعیل

 موضوعات: