فضای دیگر، فضای رویداد 

اولین سالگرد فضـای رویـداد

Other Space, Event Space

First Jubilee Of Event Space

                                    

 

        اولین سالگرد فضای رویداد

            

یک سال گذشت، سالی پر از تازه­ها، سالی به یادماندنی و برای ما، لذت بخش و شیرین. سالی که در آن تجربه نوینی را رقم زدیم، تجربه کند و کاو در فضایی دیگر. دوستانی که هرگز آن­ها را ندیده­ایم و هرگز آهنگ صدایشان را نشنیده­ایم اما یک سال با غم­ها، شادی­ها، با افکار و نوشته­هایشان همراه بوده­ایم. سالی پر از خاطرات؛ خاطره مسابقات وبلاگی، ضیافت­های معماری و حتی خاطره هیاهوها و مباحث پیچیده و گاه جنگ و جدل­های بیهوده­ای که البته تلخی­اش را فراموش کرده­ایم و شیرینی با هم بودن و با هم زیستن را در فضایی دیگر به خاطر سپرده­ایم.

اکنون این فضای نوپا یکساله شده است. این فضای دیگر، این دوستان دیگر و این تجارب نوین همگی در فضای رویداد برای ما معنی شده است. فضایی که یک سال پیش به اصرار دوستان و با ابهامات فراوان، قدم در آن نهادیم و امسال به عنوان یکی از کوچکترین­های دنیای مجازی، یک سالگی­اش را جشن می­گیریم.   

             

  

        اولین سالگرد فضای رویداد

 

        اولین سالگرد فضای رویداد  

 

                              نام گذاری فضای رویداد در سال گذشته   

 

         اولین سالگرد فضای رویداد

 

         اولین سالگرد فضای رویداد

 

    دوستان عزیز، زروان، دید هفتم، Photo Space ، شهر شناخت در جشن فضای رویداد 

 

فضای رویداد   

        موضوعات: