جهان آینده

 

باز تعریف مفهوم هایپر کیوب مجازی

Future World

Restatement of Metaphorical Hyper Cube Concept

 

        باز تعریف مفهوم هایپر کیوب مجازی

 

ایده­ای به­نام "هایپر کیوب مجازی" مطرح می­شود، بحثی درباره "ابر رسانه" شکل می­گیرد و فتح بابی برای دیدگاههای دیگر به دنیای مجازی می­شود. اما هایپرکیوب تنها یک ایده مبتکرانه نیست. این پدیده­ای ناگزیر است. چیزی است که به نوعی شکل گرفته و به وقوع پیوسته است و خواه ناخواه ما را به درون هزارتوی خود خواهد بلعید. اینترنت ابرسانه­ای است که گریزی از آن نیست. بشر برای بودن و توسعه وجودی خود محکوم به انکشاف در اعماق "فضا – زمان" مجازی است. این سرنوشتی است که تکنولوژی برای بشر رقم خواهد زد.

اما چگونه تکنولوژی که به نوعی ساخته و پرداخته ذهن بشر است، خود او را به چالش می­طلبد؟ هایدگر در توصیف این مطلب از واژه­ای به نام "گشتل" سخن به میان می­آورد و ماهیت تکنولوژی را در گشتل و انکشاف معنا می­کند. گشتل در معنای لغوی خود یعنی در چهارچوبه قرار دادن. بنابراین ماهیت تکنولوژی نوعی انکشاف است؛ انکشاف در یک چهارچوبه. حال اگر با این تعابیر، یک بار دیگر به مرور تکنولوژی نت بپردازیم مفاهیم نوینی را درخواهیم یافت. چراکه برای فهم دقیق یک موضوع نیازمند بازتعریف مجدد ارکان تشکیل دهنده آن هستیم.

رکن اول: اینترنت از کجا بوجود آمد؟

جواب این سئوال بسیار ساده است: نت اولین بار به عنوان یک تکنولوژی نظامی برای ارتباطات در حیطه مجازی شکل گرفت وتنها در اختیار ارتش ایالات متحده قرار داشت. حال اگر بخواهیم برای تکنولوژی نت در این بعد یک دیاگرام مفهومی ترسیم کنیم، گشتل یا چهارچوبه­ای را خواهیم داشت که تنها یک مخاطب یعنی ارتش را درون خود به چالش می­طلبد و به نوعی این مجموعه را به انکشاف فرا می­خواند. حال گشتل را به شکل یک استراکچر و ارتش را به شکل یک کیوب در نظر می­گیریم.

 

                                                  باز تعریف مفهوم هایپر کیوب مجازی

رکن دوم: اینترنت چگونه شروع به گسترش کرد؟

جواب این سئوال کمی پیچیده تر از قبل است: انکشاف در گشتل در مرحله قبل بشر را به این سمت سوق داد که نت بیش از آنکه در خدمت اهداف نظامی قرار گیرد می­تواند پدیده­ای تجاری باشد تا به تولید ثروت بیانجامد. بنابراین چالش یا به تعبیر من تله­ای که گشتل برای توسعه وجودی خود فراروی بشر نهاده بود نتیجه داد و سودی دوجانبه را فراهم کرد یعنی هم ثروت عاید بشر شد و هم گشتل یا تکنولوژی، خود را بدین طریق گسترش داد. حال اگر بخواهیم برای این حالت هم دیاگرامی مفهومی ترسیم کنیم، اینبار مخاطب گشتل یک ارتش نیست بلکه گستره­ای از پایگاه های مجازی اینترنت است که در سرتاسر عالم پخش شده است. حال دوباره گشتل را به شکل یک استراکچر و سایتها را به شکل کیوبهای درون آن در نظر می­گیریم.

  

                                                  باز تعریف مفهوم هایپر کیوب مجازی

رکن سوم: اینترنت چگونه فراگیر شد؟

جواب این سئوال بسیار پیچیده­تر از قبل است: سایتهای گوناگونی که در مرحله قبل شکل گرفته بودند، خود به نوعی ساختاری مستقل داشتند؛ یعنی هریک، گشتل یا چهارچوبه­ای مستقل داشتند. هر ساختار به سرعت، مخاطبین خود را برای گسترش وجودی خود به چالش می­طلبید تا همچنان سودی دوجانبه را با آنها قسمت کند. در نهایت انقلابی عظیم در دنیای مجازی شکل گرفت و پایگاه­های بزرگ اینترنت به میلیونها سایت کوچک که توسط ده­ها نفر اداره می­شد تقسیم شد. اینبار دامنه نت تنها به تولید ثروت منتهی نمی­شد بلکه ارکان وسیعی از تجارت، صنعت، بهداشت، خدمات، آموزش و سایر موارد را شامل می­شد. دیاگرام مفهومی این بار گسترده­تر از حالت قبل خواهد بود.

 

                                                  باز تعریف مفهوم هایپر کیوب مجازی

رکن چهارم: اینترنت چگونه قلمرو فردی انسانها را تسخیر کرد؟

با گذشت زمان، گسترش وجودی نت به حدی عالمگیر شد که از حوزه­های جمعی عبور کرد و چهارچوبه یا گشتلی به دور تک تک انسانها پیچید، به این معنی که سایتهایی که توسط موسسات و گروه­های مختلف اداره می­شد به راحتی در اختیار فرد فرد مخاطبین قرار گرفت. از این به بعد بود که پدیده­ای به نام وبلاگ ظهور کرد و هویت فردی در نت مطرح شد. حال دیگر تنها تعداد محدودی از موضوعات، فراروی آدمی نبود بلکه به تعداد کسانی که به نت دسترسی داشتند تنوع معنایی وجود داشت. اگر بخواهیم برای این حالت دیاگرامی ترسیم کنیم باید به تعداد میلیونها نفری که با نت ارتباط دارند میلیونها گشتل و کیوب ترسیم کنیم.

 

                                                  باز تعریف مفهوم هایپر کیوب مجازی

 

حال با روشن شدن این ارکان و مشاهده شدت گسترش گشتل بصورت تصاعدی در طول یک زمان کوتاه، می­توانیم بگوییم که ساختار نت تا اینجا به نوعی حالت فراکتال دارد، اما زمانی که نت به حوزه فردی می­رسد دیگر قابلیت تقسیم نخواهد داشت. حال سئوالی بسیار معنا دار مطرح می­شود: آیا زمانی که تکنولوژی نت به مرز Unique می­رسد به ناچار متوقف می­شود؟ آیا دیگر گشتل توان این را ندارد که حوزه­های جدیدی برای انکشاف فراروی آدمی قرار دهد؟

جواب این سئوال بسیار نامعلوم است. طبق تجربه­ای که بشر از تکنولوژی در سایر زمینه­ها دارد هیچگاه تکنولوژی در هیچ عرصه­ای با بن بست مواجه نشده است اما در زمینه اینترنت همچنان که با مفهوم فضای مجازی سروکار داریم مولفه دیگری هم وجود خواهد داشت و آن مفهوم زمان است. به همین دلیل است که بشر دقیقا نمی­داند نت در سالهای آتی به چه بعدی از فضا - زمان خواهد رسید.

آنچه که من از گسترش وجودی تکنولوژی استنباط می­کنم این است که اگرچه تاکنون تکنولوژی به سمت تجزیه ساختارها و هرچه کوچکتر و ساده­تر کردن ارکان خود پرداخته اما بعد از این همانند همجوشی هسته­ای که در فیزیک رخ می­دهد، ساختارهای فردی همگن به سمت ایجاد مجموعه­های همگن حرکت خواهند کرد. اما اینبار مسیر عکس ارکان چهارگانه طی نخواهد شد بلکه ساختارها بصورت نرم­افزاری و مجازی به سمت اتحاد پیش خواهند رفت و نه به شکل فیزیکی. بنابراین در حیطه­های مختلف تشکل­هایی بوجود خواهد آمد که پیوندهای ذهنی اعضای آن تشکل­ها هدایتگر و پیشرانه آنها خواهد بود و در نهایت فرهنگهای رفتاری نوینی در درون این ساختارها زاده خواهد شد و تعاملات جدیدی بوجود خواهد آمد که امروزه دور از ذهن می­نماید و شاید این مفهوم "هایپر کیوب مجازی" است که شکل خواهد گرفت.

 

آرش پوراسماعیل

 موضوعات: