تازه­های معماری – 5

ميلان در دستـان بزرگان معمـاری جهان

 

 

Architectural Innovations – 5

Milan in hands of World Architecture's Masters

 

      

 

اين­بار ميلان ميزبان معماران بزرگ جهان است؛ پروژه­ای بنام "فيرا ميلانو" كه مساحتی بيش از 16 جريب را در ناحيه قديم نمايشگاهی ميلان تحت پوشش خود قرار می­دهد. دانيل ليبسكيند بعنوان طراح اصلی این پروژه به همراه زاها حديد، ‌آراتا ايسوزاكی و پير پائولو ماجيورا،‌ ميلان 2014 را رنگ نوينی خواهند بخشيد. اين طرح شامل فضاهای عمومی، ‌بناهای مسكونی، برجهای تجاری- اداری و موزه خواهد بود. اين طرح در سايت فيرا مطرح گشته كه يكی از مناطق مركزی و مهم در گسترش شهر ميلان است و نقطه اتكای شهر محسوب می­شود و در دو حوزه دارای اهميت می­باشد،‌ يكی مجاورت با بافت قديمی شهر ميلان و ديگری به سبب برگزاری نمايشگاه­های معروف ايتاليا در حيطه طراحی، مبلمان،‌ مد و تكنولوژی. بناهای موجود در سايت بيشتر توسط دانيل ليبسكيند طراحی شده كه شامل يك برج اداری- تجاری،‌ فضاهای مسكونی و موزه است، همچنين وی مسئول طراحی پارك واقع در ميدان "دمودسولا" است كه پروژه در همين سايت و در امتداد اين پارك قرار می­گيرد. استراتژی مطرح در اين پروژه بسيار ساده بوده و شامل يكپارچه شدن با حيات،‌ زندگی و بافت شهری و بوجود آوردن همجواری با ميدان عمومی،‌ پارك جديد و يك خط آسمان زيباست. طرح همانند مجمع­الجزايری است كه در درون يك پارك جای­گرفته و هر كدام در مقياس و اندازه­های مختلف ارائه شده،‌ مقياس بناهای مسكونی از ويلاها تا آپارتمان­ها تغيير می­كنند و به دقت در اطراف سايت و در لبه­های شرقی،‌غربی و جنوبی قرار داده شده­اند تا با بافت ارتباط برقرار كرده، تاكيد بيشتری ‌بر روی بافت داشته باشند، با محيط پيرامون سازگاری ايجاد نمايند و در نهايت با هم ادغام شوند. ترتيب فضايی در بناهای مسكونی به ­گونه­ای است كه تمامی آنها  می­توانند از نور،‌ تهويه و مناظر زيبا استفاده كنند، در آنها امكان ايجاد گرمخانه­های داخلی كه حاكی از رعايت اصول معماری پايدار و انرژی است، در نظر گرفته شده است. اين بناها مانند نقطه شروع و حركت در سايت هستند كه هماهنگی و تعادل را بين حياط­های اختصاصی و مكان­های عمومی برقرار می­سازند در ضمن يكی ديگر از ورودی­های اصلی سایت در تلاقی موزه،‌ مركز طراحی و مركز هنرهای نمايشی فراهم آمده است. اين طرحِ يك لايه غنی را در بافت تاريخی ميلان بوجود می­آورد، ‌بافتی كه بطور طبيعی به مناطق مسكونی و پارك جديد متصل می­گردد. در ميان سايت و پارك جديد،‌ سه برج شاخص قرار دارد. اين اجزاء بطور عمد در فضای وسيعی از پارك، ميدان،‌ فضاهای عمومی و اختصاصی متمركز شده است، هر بنا زبان و بيان منحصر به خود را داراست ولی در عين حال كل اين سه بنا بهم پيوسته است و  در پايين، فضايی عمومی را بوجود می­آورد. برج­ها به گونه­ای هستند كه دورنمای فوق­العاده و فضاهای خاصی را دارا می­باشند، از نظر عملكردی هم به بهترين وجه طراحی شده و در آنها نيز به اصول معماری پايدار توجه گرديده است. اين طرح پيشنهادی، ­"فيرا" را بعنوان نمادی برای زندگی جديد مطرح می­كند،‌ طرحی كه در جای ديگری مطرح نشده و از اين حيث منحصر بفرد است. در اين طرح چهار معمار،‌ بيانی چندگانه را به نمايش گزارده­اند، اين نوع بيان دموكراتيك در طراحی،‌ آينه­ای از تاريخ ميلان خواهد بود،  خود ليبسكيند در مورد اين پروژه چنين می­گويد: در اينجا بادی بر فراز ميلان شروع به وزیدن خواهد کرد كه پيام آور تغييرات در اين شهر است. 

 

 

         

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

   

اولدوز فضلعلی 

 موضوعات: