اخبار معماری

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس
بخش اول

اخیرا تعدادی از دانشجویان معماری دانشگاه آزاد هریس، گروهی تشکیل داده‌اند تا با فعالیت‌های خود، رونق بخش فضای دانشکده شوند تا شاید بتوانند شور و اشتیاقشان را به کل دانشجویان تعمیم داده و همگی آنها را در تلاش‌هایشان سهیم کنند. نتیجه زحمات یک‌ماهه این گروه، برگزاری نمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد هریس بود که در نوع خود، رویدادی جدید برای دانشگاه به حساب می‌آمد.

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس

فریاد تار و پود ـ دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی هریس