خلاقيت در طـراحی– 5

   

"لایلس" كاری از گروه معماری زاها حديد

 

Initiative in design – 5

Lilas by Zaha Hadid Architects

 

 

زاها حدید               

 

 زاها حديد، ‌پاتريك شوماخر و همكارانشان، ‌جديدترين كار خود "لايلس" را ارائه نمودند. اين ساخته معاصر برای فضای باز طراحی شده و از سه قسمت تشكيل گشته است. "لايلس" در ارتفاع 5.5 متر، در عرض و عمق 22.5 متر ساخته شده است، كل مساحت اشغال شده 310 متر مربع می­باشد. هر يك از اين سه قسمت مانند يك سايه­بان، تنديس وار از يك پايه و فضای كوچك شروع شده و در انتها با سطحی وسيع در كنار هم قرار گرفته­اند. در اين كار از مجموعه­ای از عناصر طبيعی و هندسی مانند گلبرگ­های گل و برگ دادن درختان الهام گرفته شده است. خود کلمه لایلس نیز به معنی یاس بنفش می باشد. ايجاد مجموعه­ای متقارن، در هم تنيده شدن اجزاء،‌ امكان هوا رسانی و عبور نور و صوت از ساير خصايص اين كار می­باشد. در ساختار طرح از سازه كششی استفاده شده است. در طول روز می­توان از سايه اندازی آن بهره برد، در طول شب ساختار دستخوش تغيير شده و تبديل به منبعی نورانی می­گردد. نورهای پيوسته­ای كه از پايه شروع شده و به صفحات پوشاننده نازكی می­رسد، نور را پيرامون سايبان پراكنده­می­كند و تصويری از رگبرگ­های گل را روی آن ايجاد می­نمايد. این ساختار در گالری سرپنتاین لندن و در محل تجمع های تابستانی باغ کنسینگتون به اجرا در آمده است. زاها حديد معماری است كه كرانه­های معماری،‌ شهرسازی و طراحی را همواره گسترش داده و به جلو می­برد. كار او محصول تجاربی است دربردارنده مفاهيم فضائی نوين در منظر شهری و به دنبال آن ايجاد زيبائی­هايی كه غير عملی و رويائی به نظر می­رسند و احاطه كردن تمامی زمينه­های طراحی در مقياس­های خرد و كلان.

 

        زاها حدید - لایلس

 

        زاها حدید - لایلس

 

        زاها حدید - لایلس

 

        زاها حدید - لایلس

 

        زاها حدید - لایلس

  

        زاها حدید - لایلس

 

        زاها حدید - لایلس

برای دیدن فیلم کوتاه ساخت لایلس کلیک کنید.

اولدوز فضلعلیموضوعات: