دیدگاه‌های خوانندگان

معرفی یک پروژه دانشجویی ـ محبوبه جبارنژاد

خانم محبوبه جبارنژاد، از خوانندگان و همراهان همیشگی وبلاگ، در ایمیلی، پروژه طرح 5 معماری خود را ارسال کرده‌اند تا مورد ارزیابی و نقد سایر خوانندگان قرار گیرد. موضوع این پروژه، طراحی یک مجتمع مسکونی است که بصورت یک کار گروهی دو نفره انجام شده و استاد راهنمای پروژه، مهندس علیرضا نجاری هستند.

طرح معماری 5 - محبوبه جبارنژاد

_________________________
:: لینک دریافت سایر تصاویر مربوط به پروژه:
تصویر 2 - تصویر 3 - تصویر 4 - تصویر 5 - تصویر 6