شهر و شهر

  

شب و جلوه هایی از نــور و رنــگ در شهر

به بهانه افتتاح پل کابلی تبریز

   

 

City & City

Night & Effects of Light & Color in City

  

  

        شهر و شهر - نور و رنگ - پل کابلی تبریز 

اغلب شهرهای ما از دیرباز فاقد تنوع رنگی بوده­اند و غیر از کاشی­های رنگارنگ مساجد و برخی بناهای دیگر هیچ جلوه­ای از رنگ در شهرها وجود نداشته است. این خصیصه در زمستانها با از میان رفتن پوشش سبز گیاهی بیشتر خودنمایی می­کند. گویا شهرها، غیر از سیاهی و سفیدی جلوه دیگری ندارند. از طرفی هم عدم تمایل به استفاده از مصالح نوین رنگی در معماری مزید بر علت شده است. اما شب هنگام این خصیصه یعنی عدم تنوع رنگی، بیشتر خودنمایی می­کند. با توجه به اینکه نورپردازی معابر و بناهای شهری مدتهاست که در اکثر شهرهای جهان بصورتی کاملا حرفه­ای پذیرفته شده است اما این امر هم به مانند سایر امور در برنامه­های شهری ما جایگاهی ندارد، به گونه­ای که حتی گاهی در نورپردازی بناهای باشکوه تاریخی هم کم لطفی می­شود. 

این مطلب بهانه­ای شد جهت معرفی پل کابلی شهر تبریز که به تازگی افتتاح شده است. فارغ از تمامی مباحث مطرح شده در قبال این پل و کارآمدی آن باید گفت که ظاهرا جهت نورپردازی این پل از یک مشاور برای تهیه طرح مطالعاتی استفاده شده است و نتیجه کار بصورت سه آلترناتیو با برآورد هزینه های اجرایی آن بوده و نهایتا سه انیمیشن از انواع آیتم های مورد نظر مشاور تهیه و به کارفرما ارائه شده است. هرچند در مرحله اجرا موارد پیشنهادی بصورت کامل مورد توجه قرار نگرفته اما نتیجه کار، حداقل تنوع رنگی را برای دیدگان شهروندان یک شهر به اصطلاح کلانشهر فراهم آورده است.

    

                                 شهر و شهر - نور و رنگ - پل کابلی تبریز 

  

        شهر و شهر - نور و رنگ - پل کابلی تبریز

 

        شهر و شهر - نور و رنگ - پل کابلی تبریز

 

آرش پوراسماعیل

 موضوعات: