باهم بخوانیم

الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی بام 

Read Together
Iranian Architecture Patterns

تصور ما شهروندان امروزی که عمدتا در آپارتمان زندگی می­کنیم از پشت بام، عبارت است از سطح انتهایی ساختمان که یا فضای بی­فایده­ای است که مقداری از لوله­های فاضلاب و دودکش­های اتاق­ها از آن بیرون زده یا از آن برای اسقرار تاسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی استفاده می­کنند. در حالی که در خانه­های ایرانی، بام، فضایی مستقل و سرباز است که از سطوح مختلف مرتبط به هم تشکیل شده و قسمتهایی از پیرامون آن، توسط طاق نما و دیوارهای کوتاه محفوظ و محصور است و همانند مهتابی قابل استفاده در شب­های تابستان می­باشد. به علاوه از فراز آن، امکان مشاهده شهر از زوایای مختلف میسر است. در گوشه و کنار بسیاری از شهرها و محله­های ایران، گاه بام چندین خانه به هم مرتبط و سطوح وسیع قابل استفاده­ای برای عبور و معاشرت همسایگان و اهالی محله فراهم بوده است.

     الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی بام - Iranian Architecture Patterns

منبع: حائری مازندرانی،م.، ١٣8٨، خانه، فرهنگ، طبیعت، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.

لینک مطلب قبل: الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی مهتابی

آرش پوراسماعیلموضوعات: