معمار و معماری - ۳

گــروه مــعماری ايكس - تی­يو

Architect & Architecture – 3

X-TU Architects

معمار و معماری - ایکس تی یو     

گروه معماری ايكس- تی­يو ِ­‌، گروهی‌ فرانسوی‌ می­باشند كه بناهای منحصر بفردی را طراحی نموده­اند، آنها زبان خاصی را در ساخت بناهای شفاف بكار گرفته­اند. روح مينی­ماليستی در كارها و ‌تفكرات آنها بی­شك ديده می­شود. در كنار آنها به مفهوم شعر گونه فرم­ها نيز توجه می­نمايند. در ساختارها به منابع ساختاری، اجزای سازه­ای عظيم و تركيبات رنگی صريح توجه می­نمايند و تعادل بين توده­های بزرگ و فضاهای وسيع را بوجود می­آورند. خط سير اصلی آنها در ساخت بناها، ايجاد تصاوير پرقدرتی است كه قدرت خود را از سايت و محل پديدار شدنشان می­گيرند. آنوك لجندر فارغ التحصيل دانشگاه معماری آی وی پاريس و نيكولاس دسمازيرز فارغ التحصيل از دانشگاه علوم و تكنولوژی در رأس اين گروه به فعاليت حرفه­ای خود ادامه می­دهند.

                     معمار و معماری - ایکس تی یو - مرکز فرهنگی رومیلی در فرانسه

Romilly Culture Center in France

طرح اين مركز فرهنگی برای‌ روميلی در سورسين فرانسه در نظر گرفته شده است. نحوه برخورد آنها با طراحی اين مركز  در نظر گرفتن تأثيری بوده است كه محيطر چون مركز فرهنگی در درون يك باغ می­تواند بوجود آورد و  ساخت ميدانی در حول آن كه پوشيده از گياهان خواهد بود. از قسمت داخل تمامی نماها بهترين كيفيت ديد و منظر را خواهند داشت و به سمت باغ جهت داده خواهند شد. مجتمع از بيرون همانند يك پاويليون در ميان باغ خواهد بود. بنا مخصوصاً ساده، ابتدايی و يكپارچه در نظر گرفته شده است. در بافت آن از درختان در هم تنيده الهام گرفته و به صورت انتزاعی با آن برخورد شده است. بنا همانند يك ساخته نجاری است كه از درون باغ رشد می­كند. تمامی معابر در درون اين فضا گرد هم جمع می­شوند و در ميان سبزه­های بلند، مسيرهای متقاطعی را به وجود می­آورند. درختان بيد در نزديكی مركز قرار گرفته­اند. با فرمی شبيه به لابی تمامی‌ طبقات بنا به هم پيوند می­خورند، لابی همانند يك توده خالی بزرگ است. انتهای بنا كاملاً شفاف است و مانند يك ويترين فضاها را به نمايش می­گذارد.

        معمار و معماری - ایکس تی یو - مرکز فرهنگی رومیلی در فرانسه

        معمار و معماری - ایکس تی یو - مرکز فرهنگی رومیلی در فرانسه

                 معمار و معماری - ایکس تی یو - مرکز فرهنگی رومیلی در فرانسه

        معمار و معماری - ایکس تی یو - مرکز فرهنگی رومیلی در فرانسه

        معمار و معماری - ایکس تی یو - مرکز فرهنگی رومیلی در فرانسه

 اولدوز فضلعلی موضوعات: