خلاقیت در طراحی - ۴

ژان نوول و طــــراحی داخـــــلی

 

Initiative in Design – 4

Jean Nouvel & Interior Design with Corian®Nouvel Lumieres

طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول               

نمايشگاه امسال ميلان در حوزه طراحی،‌ 17 تا 23 آپريل برگزار گرديد. ژان نوول يكی از خلاق­ترين معماران جهان،‌ سيستم " Corian® Nouvel Lumieres " را ارائه نمود كه اسلوبی جديد از سيتمهای سنسور دار(حسی) در طراحی محيط و معماری داخلی می­باشد. كاركرد اين سيستم در شش زمينه از جمله آشپزخانه، اتاق نشيمن، كتابخانه،‌ حمام و اتاق خواب بررسی گرديد و چگونگی فعل و انفعالات متقابل بين نور و اين سيستم تحليل گشت. اين پروژه تحت حمايت مالی"DuPont™ Corian"  قرار داشته و شركت­های بسياری كه در زمينه دكوراسيون،‌ توليد پنل­های ديوار و سقف فعاليت دارند نيز در اين امر همكاری داشتند. در اين كار خواسته ژان نوول اين بوده است كه پوسته­های فيزيكی Corian® و عملکرد آن را از طريق الگوهای نوری كه می­توانند از ميان ضخامت­های مختلف اشيا پرتو افکنی کنند،‌ شرح دهد. در طراحی كتابخانه ای با این سیستم،‌ ابداعی كه صورت گرفته است يكپارچگی عناصری چون سيم­كشی،‌گرمايش و تهويه در يك پنل ديواری است،‌ در ضمن قفسه­ها قابل تغيير هستند و با درزهايی كه در روی پنل ايجاد شده و همچنين نوری كه از پشت پنل ساطع می­شود،‌ در بازچينی قفسه­ها می­توانيم فرم­های كثيری از يك كتابخانه را داشته باشيم، راه حلی عملكردی كه با در نظر گرفتن ارزش­های زيبائی شناسانه مطرح گشته است. در محيطی های دیگری مانند قفسه­های آشپزخانه هويتی ديگر از اشيا و يا در ديواره اتاق خواب تصاويری ‌نمادين و انتزاعی از ابرها و غروب بوسيله نور و پنل­ها ايجاد می­شود.  

        طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول

        طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول

        طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول

        طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول

        طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول

        طراحی داخلی - سیستم نوری -  ژان نوول

سخن ژان نوول با متخصصان عرصه معماری و طراحی:

 

من همواره اينگونه انديشيده­ام كهCorian®   بعنوان عنصری است كه نمادی‌ بديع از انتزاع و تجريد است، در حقيقت بوجود آوردن چيزهايی است كه حضور فيزيكی ندارند. شما چگونه چيزهايی‌ را كه حضور ندارند ارائه می­كنيد؟ اين گفته يك سؤال‌ سخت و هميشگی برای معمارانی بوده است كه خواسته­اند ماهيت شعر گونه يك طرح و ايده ذهنی را حفظ كنند در حاليكه آن را به واقعيت تبديل می­نمايند. اين بهترين دليل من برای اين همه صبر و تلاشی است كه در نحوه طراحی يك فضا درCorian® و ماهيت نور داشته­ام، برای Corian® و پروژه  Nouvel Lumieresو‌ آشكار كردن فضاهای داخلی كه با پوسته­های  Corian® ارتباط پيدا می­كنند و  درجات متفاوتی كه از شفافيت در عناصر و احجام بوجود می­آيد،‌ بسيار تلاش نموده­ام. من با استفاده از نورهايی كه در پشت پنل­ها ايجاد كردم ، با برجسته كردن نقش­ها، انتزاع در فعل و انفعالات و جاذبه پديده تابناكی نور به این منظور دست يافتم. خلوص، ظرافت و انسجام طرح­های هنری، عقيده راسخی است كه به فضاهای Corian® Nouvel  Lumiere  شكل می­دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن فیلم نمایشگاه کلیک کنید.  ( low res)  

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن فیلم نمایشگاه کلیک کنید.  ( high res)

اولدوز فضلعلیموضوعات: