جدی نگیرید - ٣

لطفا ایده­هایت را دور بریز

Do Not Seriously - 3
Please Throw Away Your Ideas

یک طراح خوب، از دور ریختن یک ایده خوب نمی­هراسد. تنها به این خاطر که یک ایده خوب به ذهن شما خطور کرده، بدین معنی نیست که به ساختمانی که طراحی می­کنید، تعلق دارد. هر ایده، فکر بکر، اندیشه­ای که تصادفی به ذهن خطور کرده و پیشنهاد مفید را به دقت مورد بررسی منتقدانه قرار دهید. هدف شما به عنوان یک طراح، باید خلق تمامیتی یکپارچه باشد و نه آمیختن بهترین مشخصه­ها در ساختمان، بدون توجه به هماهنگی آنها.

     لطفا ایده هایت را دور بریز - Please Throw Away Your Ideas

به ایده ساختاری، همانطور که یک نویسنده، موضوع خود و یک آهنگساز، تم موسیقیایی را برمی­گزیند، توجه کنید و بیاندیشید. هر ایده­ای که یک آفریننده در ذهن خلق می­کند، لزوما به پروژه­ای که هم­اکنون بر روی آن در حال کار است، تعلق ندارد. ایده خوب ولی ناهماهنگ خود را برای وقت و پروژه­ای دیگر ذخیره کنید و این را بدانید که این ایده، ممکن است آن زمان نیز به کار نیاید.

منبع: فردریک،ماتئو. 1388. ترجمه احسان شیخ­الحرم. 101 نکته­ای که در مدرسه معماری آموختم، انتشارات حرفه هنرمند. تهران.

تکمله: همه ماها، همیشه ایده­هایی توی ذهنمون هست و شایدم سالهاست که با این ایده­ها زندگی کردیم و مدام دنبال فرصتی می­گردیم که طرحی یا پروژه­ای، گیرمون بیافته و بتونیم دلی از عزا در بیاریم و به آرزوی دیرینه محقق کردن ایده­هامون برسیم. اما غافل از اینیم که هر ایده­ای، جا و مکان خودش رو داره و نمی­شه اونو به نام یک ایده خوب توی هر طرحی قالب کرد. به هر حال اگر خیلی دلمون می­خواد که بلند پرواز باشیم و به آرزومون برسیم، بهتره که این توصیه جناب "فردریک" رو جدی نگیریم.

لینک مطلب قبل: پیتر آیزنمن: "من دیگر جالب نیستم"

آرش پوراسماعیل
 موضوعات: جدی نگیرید