خلاقیت در طراحی - 25

تی شرت های ان ال آرشیتکتس

Initiative In Design - 25
NL Architects T-Shirts (S,M,L.NL)

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

     NL Architects T-Shirts - S,M,L.NL

تکمله: خاصیت لوگوسازی از یک فرم، به معنی قابلیت انتزاعی کردن آن در یک فرمت بسیار ساده و گویاست که امروزه در اغلب پروژه‌های موفق معماری می‌توان ردپای چنین رویکردی را دید. به نظرم، این روش در تقابل با روش‌های سنتی ترکیب‌بندی است که در آنها عملا نمی‌توان کلیت فرم را در چهارچوب یک لوگو معرفی کرد. با این توصیف، دیدن تی شرت‌های فوق، خالی از لطف نیست.

لینک مطلب قبل: سیستم های تاشوی میز و صندلی

آرش پوراسماعیل